Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Adaptacja do zmian klimatu tematem Open European Day – Bonn 25 kwietnia 2018

Open European Day odbędzie się już po raz piąty w ramach konferencji Resilient Cities 2018. W tym roku przedstawiciele miast europejskich oraz eksperci i specjaliści wielu instytucji spotkają się w celu wymiany doświadczeń i debaty na temat najbardziej palących problemów związanych z adaptacją do zmieniających się warunków klimatycznych i odpornością miast na zagrożenia.

bonn 209505 892x356 - Adaptacja do zmian klimatu tematem Open European Day – Bonn 25 kwietnia 2018

Wydarzenie będzie miało miejsce w Bonn, a organizatorami są Europejska Agencja Środowiska oraz ICLEI. Open European Day odbędzie 25 kwietnia, a konferencja Resilient Cities 2018 organizowana jest w dniach 26-28 kwietnia br.

Dyskusja na OED skupi się wokół trzech głównych tematów związanych z adaptacją do zmian klimatu:

  • Włączenie adaptacji do głównych polityk sektorowych i instrumentów finansowania
  • Współpraca w działaniach adaptacyjnych
  • Wdrażanie i monitorowanie

OED oprócz forum dla dyskusji oferuje również sesje warsztatowe poświęcone kluczowym zagadnieniom związanym z budowaniem odporności miasta na zagrożenia, takim jak: zarządzanie wodą i powodzią, zarządzanie ryzykiem i planowanie w przypadku zagrożeń, ocena podatności na zagrożenia, oparte na naturze rozwiązania w adaptacji urbanistycznej oraz instrumenty i metody finansowania działań adaptacyjnych.

Tegoroczni uczestnicy mogą uczestniczyć w dyskusjach panelowych i warsztatach w zakresie adaptacyjnej gospodarki wodnej, ochrony infrastruktury krytycznej, dziedzictwa kulturowego i sztuki w adaptacji, zaangażowania obywateli w planowanie działań adaptacyjnych, finansowania i ubezpieczeń, angażowania sektora publicznego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Program jest dostępny na stronie internetowej.

Uczestnicy wcześniejszych edycji OED uważają to wydarzenie za inspirujące nie tylko dzięki możliwości wymiany informacji, ale także ze względu na interaktywny charakter spotkań i otwartą dyskusję.

Udział w OED jest bezpłatny, jednak zgłoszenie uczestnictwa jest wymagane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji

 

Źródło: OED

powrót do aktualności
Dostępność