Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

COP24: Raport WHO „Zdrowie i zmiany klimatu”

Światowa Organizacja Zdrowia zaprezentowała w Katowicach na COP24 najnowszy raport „Zdrowie i zmiany klimatu”, w którym eksperci przedstawili m.in. jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie oraz jakie działania należy podjąć, by temu przeciwdziałać. WHO szacuje, że spełnienie celów Porozumienia paryskiego może ocalić około miliona ludzkich istnień rocznie do 2050 r.

who 892x356 - COP24: Raport WHO „Zdrowie i zmiany klimatu”

Światowa Organizacja Zdrowia, 5 grudnia 2018, podczas COP24, zaprezentowała raport dotyczący wpływu zmian klimatu na zdrowie – Special Report Health And Climate Change. Zanieczyszczenia powietrza powodujące zły stan zdrowia oraz gazy cieplarniane, których emisja jest przyczyną zmian klimatu, są emitowane z tych samych sektorów, w tym z energetycznego, mieszkaniowego, transportu i rolnictwa. Z danych WHO wynika, że z powodu złej jakości powietrza rocznie na świecie umiera 7 mln osób, a koszty obniżenia standardów życia wynoszą 5,11 mld dolarów. Autorzy raportu podkreślają, że „prawdziwy koszt zmiany klimatu widzimy w naszych szpitalach i odczuwamy go w naszych płucach”.

„Koszty zmian klimatu odczuwamy na co dzień, ponieważ zmiany klimatu mają ogromny wpływ na nasze zdrowie – mówiła Maria Neira, dyrektorka Departamentu ds. Zdrowia Publicznego, Środowiskowych i Społecznych Determinantów Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia. – Dlatego też potrzebne są szybkie i konkretne działania. Bez opóźnień…”

LINK DO FILMU NA YouTube

Eksperci WHO uważają, że nie robimy wystarczająco dużo, by chronić życie i zdrowie przed skutkami zmian klimatu. W raporcie wskazano, że zaledwie ok. 0,5 proc. funduszy przeznaczonych na dostosowanie się do zmian klimatu zostało wykorzystanych na projekty zdrowotne.

Rekomendacje WHO obejmują m.in. uwzględnienie przez państwa konkretnych działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Uwzględnienie kwestii zdrowotnych w złożonych dobrowolnie zobowiązaniach do redukcji emisji zanieczyszczeń. Większe zaangażowanie organizacji pozarządowych i pracowników służby zdrowia w promocję działań na rzecz klimatu i wynikających z tego korzyści dla zdrowia.

 

Źródło: WHO

powrót do aktualności