Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

COP24: Zmiany klimatu to ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia

Naukowcy nie mają wątpliwości, że wysokie temperatury, fale upałów, intensywne opady, susza, powodzie, pożary spowodowane zmianami klimatu, to dla zdrowia ludzi współcześnie żyjących największe zagrożenia. Zjawiska te występują coraz częściej, a ich intensywność wzrasta. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że zmiany klimatu to największe wyzwanie, które stoi przed nami w XXI wieku.

photo 2017 10 26 14 36 38 788x356 - COP24: Zmiany klimatu to ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia

Zdrowotne konsekwencje zmian klimatu były dyskutowane 8 grudnia 2018 na Uniwersytecie Śląskim, gdzie odbyła się konferencja „Zmiana klimatu i zdrowie. Wyzwania dla sektora zdrowia w Polsce” zorganizowana przez Health and Environment Alliance (HEAL) w partnerstwie z Global Climate and Health Alliance (GCHA), stowarzyszeniem Pro Silesia oraz Koalicją Klimatyczną.

W gronie międzynarodowych ekspertów specjalistów zdrowia publicznego, lekarzy, naukowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zastanawiano się nad wyzwaniami dla sektora zdrowia w Polsce oraz wiodącą rolą jego przedstawicieli w kontekście podnoszenia świadomości na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie publiczne.

Konsekwencji zdrowotnych zmiany klimatu jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie stworzyć zamkniętej listy ich wszystkich, a próba określenia wysokości zewnętrznych kosztów zdrowotnych zawsze zakończona będzie ich niedoszacowaniem – podkreśla Weronika Michalak z organizacji HEAL Polska. – Jednocześnie już teraz wiemy, że podnoszenie się globalnej temperatury stawia nowe wyzwania przed lekarzami i całym sektorem zdrowia. Służba zdrowia z roku na rok odnotowywać będzie zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz potrzebę częstszej pomocy medycznej. Wymaga to od niej konkretnych działań i odpowiedniej adaptacji do tego zjawiska.

Według autorów raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Zdrowie i zmiany klimatu”, który został opublikowany 5 grudnia na COP24, realizacja założeń Porozumienia Paryskiego może ocalić ponad milion osób rocznie.

 

Źródło: HEAL

powrót do aktualności