Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Dąbrowa Górnicza: plan adaptacji do zmian klimatu

Propozycje działań, które pozwolą lepiej przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych, były dyskutowane podczas warsztatów konsultacyjnych z udziałem ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, specjalistów z Urzędu Miasta, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw, instytucji oraz mieszkańców. Warsztaty zostały zorganizowane 12 kwietnia. Zweryfikowane w trakcie warsztatów pakiety działań zostaną poddane analizie kosztów i korzyści w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć adaptacyjnych.

MPA W3 Dąbrowa Górnicza 12.04.2018 5 892x356 - Dąbrowa Górnicza: plan adaptacji do zmian klimatu

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej najbardziej narażeni są na skutki występowania wysokich temperatur w ciepłych porach roku, szczególnie w czasie fal upałów, kiedy na obszarach zabudowanych ciepło zostaje „uwięzione” na nagrzanej powierzchni budynków i nawierzchni, co identyfikujemy jako występowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Z kolei , intensywne opady oraz burze i silny wiatr powodują lokalne podtopienia ulic i budynków czy zrywają sieci elektryczne. Są więc przyczyną poważnych szkód materialnych. Koszty ich usuwania ponosi miasto, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy – mówi Ewa Strzelecka-Jastrząb z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Ponadto problemem dla miasta jest zła sytuacja aerosanitarna – zanieczyszczenie powietrza pyłami i występowanie smogu zimowego .

W trakcie warsztatów przedstawiono propozycje działań adaptacyjnych zarówno technicznych i organizacyjnych, jak i edukacyjnych i promocyjnych.

Zależy nam, aby wdrożenie najpilniejszych działań adaptacyjnych związanych z ochroną zdrowia mieszkańców, gospodarką wodną w mieście, różnorodnością biologiczną miasta oraz sektorem energetycznym skutkowało tym, że do 2030 roku Dąbrowa Górnicza stanie się miastem o wysokim poziomie przystosowania do skutków zmian klimatu – zaznacza Barbara Lubasz, Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

Wśród proponowanych działań adaptacyjnych znalazły się przede wszystkim działania zabezpieczające miasto przed zalewaniem przez wody opadowe, obejmujące modernizację infrastruktury technicznej odprowadzania wód opadowych wraz z budową zbiorników retencyjnych, a także rozbudowę błękitno-zielonej infrastruktury, która pozwoli „zatrzymać” wodę w mieście. Uwzględniono również działania mające na celu poprawę jakości powietrza oraz zapewnienie komfortu termicznego mieszkańcom, np. przez termoizolację budynków mieszkalnych, co wiąże się także z ograniczeniem niskiej emisji.

Zaproponwano organizacjęszkoleń dla mieszkańców i służb miejskich dotyczących ochrony zdrowia, ochrony cennych obiektów przyrodniczych czy racjonalnego gospodarowania energią. W dyskusji wskazano na konieczność podniesienia wiedzy i świadomości mieszkańców na temat negatywnych skutków niskiej emisji i sposobów jej ograniczania.

W trakcie dyskusji podkreślono konieczność, współpracy z innymi miastami przy wdrażaniu działań adaptacyjnych.

Zweryfikowane w trakcie warsztatów działania przystosowawcze zostaną poddane analizom ekonomicznym w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które zostaną wpisane do Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Dąbrowy Górniczej.

Na warsztatach w Dąbrowie Górniczej obecni byli m.in. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, przedsiębiorstw: Tauron Polska Energia S.A., ArcelorMittal Poland S.A., Dąbrowskie Wodociągi oraz lokalnych stowarzyszeń i mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

MPA W3 Dąbrowa Górnicza 12.04.2018 1 - Dąbrowa Górnicza: plan adaptacji do zmian klimatu MPA W3 Dąbrowa Górnicza 12.04.2018 2 - Dąbrowa Górnicza: plan adaptacji do zmian klimatu MPA W3 Dąbrowa Górnicza 12.04.2018 3 - Dąbrowa Górnicza: plan adaptacji do zmian klimatu MPA W3 Dąbrowa Górnicza 12.04.2018 4 - Dąbrowa Górnicza: plan adaptacji do zmian klimatu MPA W3 Dąbrowa Górnicza 12.04.2018 5 - Dąbrowa Górnicza: plan adaptacji do zmian klimatu

powrót do aktualności
Dostępność