Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Druga tura warsztatów w Krakowie

Kraków jest jednym z największych miast, dla których opracowywany jest miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Na drugich warsztatach specjaliści Arcadis wraz z członkami Zespołu Miejskiego i przedstawicielami mieszkańców, instytucji samorządowych, środowisk naukowych oraz lokalnych stowarzyszeń konsultowali wyniki analizy ryzyka.

MPA W2 Kraków 12.12.20171.png 892x356 - Druga tura warsztatów w Krakowie

Ryzyko związane ze zmianami klimatu jest oceniane na podstawie dwóch czynników – prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia meteorologicznego lub hydrologicznego, które jest dodatkowo intensyfikowane przez zmiany klimatyczne, oraz wielkości negatywnych skutków tego zagrożenia dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Scenariusze klimatyczne wskazują, że w przyszłości zjawiska ekstremalne mogą występować znacznie częściej, a ich konsekwencje mogą być większe.

12 grudnia br. w trakcie warsztatów roboczych specjaliści Arcadis wraz z członkami Zespołu Miejskiego i  przedstawicielami mieszkańców, instytucji samorządowych, środowisk naukowych oraz lokalnych stowarzyszeń konsultowali wyniki i trzeciego etapu projektu – analizy ryzyka związanego ze zmianami klimatu.

Przeprowadzone analizy wskazują, że największe ryzyko dla Krakowa pochodzi od takich zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, jak: powódź od strony rzek, fale upałów, powodzie miejskie, deszcze nawalne i koncentracja zanieczyszczeń w powietrzu – podsumowuje Jolanta Olbracht z Arcadis. – Dzięki rozpoznaniu konkretnych zagrożeń, w dalszej części prac nad Miejskim Planem Adaptacji możliwe będzie określenie najważniejszych działań adaptacyjnych, które pozwolą na dostosowanie Krakowa do zmieniających się warunków klimatycznych.

Deszcze nawalne, susze i smog mogą zagrażać w przyszłości

Specjaliści z Arcadis, którzy opracowują Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Krakowa, przeanalizowali historyczne dane meteorologiczne z ostatnich 35 lat (1981-2015) ze stacji klimatologicznej Kraków – Obserwatorium, stacji synoptycznej Kraków – Balice i szeregu innych źródeł. Na ich podstawie wskazali zjawiska klimatyczne i ich pochodne, które są i będą największymi zagrożeniami dla Krakowa. Wśród nich znajdują się m.in.: deszcze nawalne, które przyczyniają się do powstawania powodzi od strony rzek i powodzi miejskich, silny wiatr i burze, zjawiska termiczne takie jak fale upałów i fale zimna, okresy bezopadowe z wysoką temperaturą, dużym problemem jest obecnie także jakość powietrza.

Sektory i obszary charakteryzujące się najwyższym ryzykiem

Uczestnicy warsztatów dokonywali zmiany w ocenie konsekwencji zjawisk klimatycznych, dzięki którym wskazano komponenty o najwyższym poziomie ryzyka, dla których w kolejnych etapach prac nad przygotowaniem Miejskiego Planu Adaptacji będą identyfikowane działania adaptacyjne.

Najwyższy poziom ryzyka dla sektora zdrowie publiczne /grupy wrażliwe wskazano dla zjawisk: fale upałów, temperatury maksymalne, fale zimna, powódź od strony rzek, koncentracja zanieczyszczeń oraz smog.

Najwyższe ryzyko w sektorze transportu odnotowano dla zjawisk klimatycznych takich jak: temperatury maksymalne, fale upałów, fale zimna, temperatury przejściowe, liczba dnia z temperaturą średnią od -5 do 2,5 i opadem, powodzie od strony rzek oraz powodzie nagłe  i miejskie.

Ryzyko dla sektora gospodarka wodna najwyższe oceny otrzymało dla: fal upałów, deszczy nawalnych, powodzi od strony rzek oraz powodzi nagłych i miejskich.

W sektorze tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności z uwzględnieniem terenów zieleni najwyższe ryzyko otrzymano dla: fal upałów, fal zimna, Miejskiej Wyspy Ciepła, powodzi od strony rzek, powodzi nagłych i miejskich oraz koncentracji zanieczyszczeń powietrza.

 

Źródło: Arcadis

 

MPA W2 krakow 12 12 2017 - Druga tura warsztatów w Krakowie MPA W2 krakow 12 12 2017 1 - Druga tura warsztatów w Krakowie MPA W2 krakow 12 12 2017 2 - Druga tura warsztatów w Krakowie

 

powrót do aktualności
Dostępność