Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Dzień Informacyjny LIFE 2017 – 25 kwietnia, Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zaproszenia wystosowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

life 892x356 - Dzień Informacyjny LIFE 2017 - 25 kwietnia, Warszawa

“Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2017, organizowanym po raz dziesiąty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w Sangate Hotel Airport (dawny hotel Gromada Lotnisko), ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie.

Dzień Informacyjny LIFE 2017 z udziałem przedstawicieli Zarządu NFOŚiGW, reprezentanta kierownictwa Ministerstwa Środowiska oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej – Pana Angelo Salsi będzie symbolicznym zainaugurowaniem naboru 2017. To okazja przekazania wiedzy na temat Programu LIFE, możliwość wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także niepowtarzalna szansa zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.
Przypominamy, że rok 2017 jest ostatnim, w którym Polska ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu środowisko w wysokości ok. 40 mln euro. Na kolejne lata program LIFE nie przewiduje alokacji krajowych. To dlatego polscy wnioskodawcy mają zwiększone szanse uzyskania dofinansowania KE w naborze 2017 r. Budżet programu LIFE na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro. To, jaka kwota trafi do polskich podmiotów, zależy od liczby i jakości wniosków, które będą przygotowane w zbliżającym się naborze.

Dzięki dodatkowemu wsparciu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce, Dzień Informacyjny organizowany jest w nowej, rozszerzonej formule, tak by był atrakcyjny zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku, jak i dla tych którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi.

Sesja ogólna skierowana jest do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze LIFE i szukają podstawowej wiedzy o programie i jego możliwościach. Odpowie na kluczowe pytanie, jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane w Programie LIFE. Uświadomi, drogę projektu od kwalifikacji do podpisania umowy.  Prezentacje przedstawione przez Beneficjentów programu LIFE pozwolą na omówienie zagadnień na konkretnych przykładach. Przewidziano również czas na zadawanie pytań i dyskusję. Jednocześnie przedstawiciele NFOŚiGW zaprezentują szereg uproszczeń w swojej ofercie programowej wsparcia polskich wnioskodawców w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE” polegających m.in. na zwiększeniu dofinansowania dotacyjnego  NFOŚiGW, uproszczeniu formularzy wniosków, czy wydłużeniu czasu na przygotowanie wniosku.

Sesje tematyczne będą szansą szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: „Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek „Close to market”, „LIFE na rzecz samorządów”, „Ochrona przyrody/Zarządzanie i informacja – Kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE”.    Warsztaty w grupach tematycznych ułatwią zapoznanie się z konkretnymi działaniami i rozwiązaniami. Uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami beneficjentów programu, którzy zaprezentują swoje doświadczenia z realizacji projektów LIFE.

Sesja ogólna będzie transmitowana on-line, co umożliwi śledzenie jej przez internet. Dodatkowo w kuluarach konferencji, na stoiskach prezentowe będą projekty realizowane przez dotychczasowych Beneficjentów programu LIFE. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany informacji i doświadczeń.

Zapisy na Dzień Informacyjny do 20 kwietnia poprzez FORMULARZ ON-LINE (przekierowanie)

 

 

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,260,zapraszamy-do-udzialu-w-dniu-informacyjnym-life-2017-w-dniu-25-kwietnia-w-warszawie-.html

powrót do aktualności