Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Formularz zgłoszeniowy (WYPEŁNIA SZKOŁA!)

KONKURS nagłówek www 1 - Formularz zgłoszeniowy (WYPEŁNIA SZKOŁA!)

Dane Autora pracy:

Dane szkoły:

Dane pracy konkursowej:

Wgraj plik z pracą konkursową:

| Maksymalny rozmiar pliku: 20MB dozwolone formaty: .jpg, .png, .pdf

Wgraj plik z oświadczeniem Autora pracy:

| Maksymalny rozmiar pliku: 5 MB, dozwolone formaty: .jpg, .png, .pdf

Akceptacja Regulaminu Konkursu:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się iż w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu korzystania z Pracy Konkursowej zgłoszonej przeze mnie do konkursu, podjęte zostaną wszelkie niezbędne działania zmierzające do udowodnienia bezpodstawności zgłoszonych roszczeń i pokryte zostaną wszelkie koszty wynikające z tych roszczeń.

Dostępność