Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Gliwice

Konsultacje społeczne w Gliwicach

„Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030”

 
Od 27 września do 18 października 2018 r. trwają konsultacje „Planu adaptacji miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030” oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią projektu Planu adaptacji i prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznac sie w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, pok. 378 (III piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 27 września – 18 października 2018 r.:

  • w formie pisemnej – Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
  • Ustnie do protokołu w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pok. 378
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres pu@um.gliwice.pl

Wnioski i uwagi powinny zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

 

Obwieszczenie Prezydenta Gliwicmetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gliwice

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Gliwice

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!