Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Grudziądz

Konsultacje społeczne w Grudziądzu

„Planu Adaptacji Miasta Grudziądza do zmian klimatu do roku 2030”

 
Od 2 do 23 października 2018 r. trwają konsultacje „Planu adaptacji miasta Grudziądza do zmian klimatu do roku 2030” oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią projektu Planu adaptacji i prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznac się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, ul. Sikorskiego 32-36, pok. 13.

Wnioski i uwagi w sprawie można składać:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
  • ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 32-36
  • elektronicznie bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres wgkos@um.grudziadz.pl.

 

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądzametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Grudziądz

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Grudziądz

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!