Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Polska nadal największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG. Zostały podpisane międzyrządowe umowy, na mocy których do Polski trafi niemal 810 mln euro. Dofinansowanie programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków EOG wyniesie 140 mln euro. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r.

mr2 892x356 - Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Umowę (memorandum of understanding) 20 grudnia br. podczas uroczystości w Łazienkach Królewskich podpisali wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, minister ds. europejskich i EOG Norwegii Marit Berger Rosland oraz ambasador Islandii w Polsce Martin Eyjólfsson.

W Ministerstwie Rozwoju podpisano międzyrządowe umowy, na mocy których do Polski trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

mr - Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

(Fot. twitter.com / Ministerstwo Rozwoju)

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podczas uroczystości dziękował przedstawicielom krajów EOG za wyraz solidarności, jakim jest przyznawanie tych środków. Podkreślał, że dzięki dwóm poprzednim edycjom Funduszy Norweskich i EOG do Polski trafiło ok. 1 mld euro.

W październiku br. zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce. Łącznie państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein, przeznaczyły na nią ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest największym beneficjentem tych pieniędzy. Środki przeznaczone są na 11 programów, które będą wdrażane przez kolejne siedem lat.

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, na badania z Funduszy Norweskich i EOG trafi 110 mln euro (współfinansowanie krajowe wyniesie 19,4 mln euro), na rozwój przedsiębiorczości i innowacje – 85 mln euro (współfinansowanie krajowe 15 mln euro), na edukację – 20 mln euro (współfinansowanie krajowe – 3,52 mln euro), na program Dialog Społeczny – Godna Praca – 6,12 mln euro, na rozwój lokalny – 100 mln euro (współfinansowanie krajowe – 17,64 mln euro), na Zdrowie – 20 mln euro (współfinansowanie krajowe – 3,52 mln euro), na program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – 140 mln euro (współfinansowanie krajowe – 24,7 mln euro), na społeczeństwo obywatelskie – 53 mln euro, na sprawiedliwość – 70 mln euro (współfinansowanie krajowe – 12,35 mln euro), na sprawy wewnętrzne – 20 mln euro (współfinansowanie krajowe – 3,52 mln euro).

Oprócz 140 mln euro przeznaczonych na program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu programy dotyczące innowacji i badań naukowych będą również koncentrować się na tych zagadnieniach. Na przykład finansowane będą badania nad wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (CCS).

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Pierwsze nabory wniosków mają się rozpocząć w drugiej połowie 2018 roku.

Więcej informacji na temat Funduszy Norweskich w języku angielskim.

 

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze Norweskie i Fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami).

Głównym celem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i Chorwacja.

Zobacz szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Funduszy Norweskich i EOG

mr1 - Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Fot. www.eeagrants.org

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

 

 

powrót do aktualności
Dostępność