Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Kielce

Czy upał dokucza mieszkańcom Kielc?

Czy nawałnica zniszczyła dachy budynków w Kielcach?

Czy mieszkańcy Kielc skarżą się na podtopienia?

Czy ulewny deszcz sparaliżował komunikację w Kielcach?

 

Każdy mieszkaniec Kielc może mieć wkład w opracowanie
miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.

 

Jak według Państwa można radzić sobie z takim sytuacjami?

Jakie problemy związane z klimatem uważają Państwu za szczególnie ważne?

Jakie działania potrzebne są w Państwa dzielnicy, na osiedlu?

Jakie ważne dla Państwa elementy powinny znaleźć się w MPA?

Jakie podmioty mogą włączyć się we wdrażanie MPA?

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Założenia do MPA

Prezentacja

Obwieszczenie prezydenta Miasta Kielce o przystąpieniu do opracowania projektu Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kielce

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych!

 

Własne opinie, pomysły i wnioski można zgłosić na http://idea.kielce.eu/konsultacje/mpa_konsultacje.html

 

Konsultacje trwają od 11 maja do 1 czerwca 2018 r.

Dostępność