Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konferencja inicjująca projekt – 44 miasta rozpoczęły opracowywanie Miejskich Planów Adaptacji

2 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja inicjująca projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać interesujących wystąpień, zapoznać się z metodyką projektu oraz uczestniczyć w dyskusji.  

DSC 3092 892x356 - Konferencja inicjująca projekt -  44 miasta rozpoczęły opracowywanie Miejskich Planów Adaptacji

W konferencji wzięli udział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Sandro Nieto Silleras z Komisji Europejskiej,  oraz reprezentanci 44 miast partnerskich projektu, przedstawiciele administracji państwowej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń samorządu zawodowego, naukowcy oraz eksperci, wśród nich m.in. Stephen Hilton, były dyrektor Bristol Futures, Zbigniew Michniowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielsko-Biała ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Eric Schellekens, Dyrektor biznesowy Arcadis Global. Wydarzenie otworzył prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska.

Nawalne deszcze, powodzie, porywiste wiatry czy pożary stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców obszarów miejskich. Sandro Nieto Silleras, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Działań w Dziedzinie Klimatu w Komisji Europejskiej, docenił polską inicjatywę, zwracając szczególną uwagę na wysoką wrażliwość miast na do zmiany klimatu.

Konferencja była również okazją do wysłuchania przedstawicieli Konsorcjum wykonawczego: Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska, Krystiana Szczepańskiego oraz Barbary Rajkowskiej – kierownika projektu, którzy przedstawili m.in. priorytety projektu, strukturę realizacji oraz aspekt komunikacyjno-promocyjny inicjatywy.

Zmiany klimatu są nie tylko problemem globalnym – stają się także coraz większym zmartwieniem lokalnych społeczności. W wystąpieniach wielokrotnie zwrócono uwagę na istotną rolę mieszkańców i aktywnego udziału ich przedstawicieli w opracowaniu planów adaptacji.

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” to projekt koordynowany przez Ministerstwo Środowiska. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Zapraszamy do odwiedzenia relacji z wydarzenia na www.twitter.pl/44mpaPL i zapoznania się z wystąpieniami prelegentów:

Metodyka projektu – główne założenia, cele i rezultaty.
Barbara Rajkowska, Krystian Szczepański

Adaptacja do zmian klimatu jako trend w rozwoju miejskim na przykładzie
Sustainable City Index. Eric Schellekens

Planowanie przestrzenne aglomeracji dużych miast dla łagodzenia zmian
klimatu w kontekście zrównoważonego rozwoju. Paweł Sałek

Najlepsze praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania strategii adaptacji
do zmian klimatu. Stephen Hilton

Polityka Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu.
Sandro Nieto Silleras

Tworzenie planów adaptacji do zmian klimatu w największych miastach
w Polsce. Szymon Tumielewicz

 

Pobierz wszystkie prezentacje : Microsoft PowerPoint 2013 logo.svg  - Konferencja inicjująca projekt -  44 miasta rozpoczęły opracowywanie Miejskich Planów Adaptacji

Pobierz agendę: Program.pdf : Microsoft PowerPoint 2013 logo.svg  - Konferencja inicjująca projekt -  44 miasta rozpoczęły opracowywanie Miejskich Planów Adaptacji

powrót do aktualności