Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje „Ocena Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu”

Komisja Europejska zaprasza na publiczne konsultacje Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Konsultacje trwają od 7 grudnia 2017 do 1 marca 2018. Zaproszone do udziału w konsultacjach są zarówno organizacje jak i osoby prywatne. Szczególnie ważna będzie opinia osób, które zawodowo zajmują się kwestią dostosowania do zmian klimatu i reprezentują wszelkiego rodzaju organizacje z całej UE.

eu2 892x356 - Konsultacje „Ocena Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu”

Cele konsultacji

W 2016 r. Komisja rozpoczęła ocenę Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Ocena ma wykazać, czy realizacja Strategii i jej wyniki spełniły oczekiwania pokładane w niej w 2013 r., kiedy została przyjęta. Dotyczy ona również tego, jak zmieniały się potrzeby, na które miała być ona odpowiedzią, na przykład w związku z zawarciem porozumienia paryskiego z 2015 r., zgodnie z którym przystosowanie się do zmian klimatu należy traktować jako kwestię takiej samej wagi co ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Ocenę przeprowadza się zgodnie ze standardowymi unijnymi ramami służącymi do badania podejmowanych działań pod kątem znaczenia, spójności, skuteczności, efektywności oraz wartości dodanej w skali UE.

Uczestnicy konsultacji

Te otwarte konsultacje publiczne to jedna z inicjatyw mających na celu zgromadzenie opinii zainteresowanych stron. Do udziału w konsultacjach Komisja Europejska zaprasza osoby prywatne i organizacje. Szczególnie interesują ją opinie osób, które zawodowo zajmują się kwestią dostosowania do zmian klimatu i reprezentują wszelkiego rodzaju organizacje z całej UE. Opinie zostaną następnie wykorzystane do oceny Strategii.

 

Więcej informacji o konsultacjach

 

Źródło: Komisja Europejska

powrót do aktualności
Dostępność