Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Lublin

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumenten oraz do przesyłania własnych opinii, pomysłów i wniosków za pomocną formularza znajdującego się na dole strony.

MIEJSKI PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA LUBLINA – Założenia

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Lublin

 

 

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 20 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w Biurze Partycypacji Społecznej, 

ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, sala 104

Termin składania wniosków do Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublina minął 28 lutego 2018. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski.

Dostępność