Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Miasta chcą zapewnić ochronę przed skutkami zmian klimatu i ograniczyć straty

Intensywny deszcz, a w konsekwencji zalane ulice, parkingi, piwnice, samochody unieruchomione w wodzie – to scenariusz, który obserwowano w ostatnich tygodniach kwietnia w wielu polskich miastach. Wzrost częstotliwości i intensywności opadów deszczu to efekty zmian klimatycznych. Dyskusje dotyczące ochrony przed skutkami wspominanych zmian oraz procesu planowania działań adaptacyjnych odbyły się już w kolejnych miastach w ramach cyklu warsztatów.

DSC 0152 892x356 - Miasta chcą zapewnić ochronę przed skutkami zmian klimatu i ograniczyć straty

Bielsko Biała, Dąbrowa Górnicza i Łódź to kolejne miasta, w których 11 maja br. odbyły się warsztaty konsultacyjne Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu. Podczas spotkania przedstawiciele zespołów miejskich otrzymali od ekspertów pierwszą cześć wyników analizy czynników klimatycznych jako zagrożeń dla miast. Wyniki analizy ekspozycji miast na zjawiska klimatyczne i ich pochodne przedstawiono wraz z oceną wrażliwości miasta.

– Zanim powstanie miejski plan adaptacji do zmian klimatu należy ocenić w jaki sposób klimat wpłynie na miasto i jego mieszkańców, jakie będą tego konsekwencje, jakie działania będą odpowiednie, aby temu zaradzić, kiedy należy je wykonać, jakie będą koszty i kto będzie opowiadał za ich realizację – informuje Ewa Strzelecka Jastrząb z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, kierująca pracami ekspertów współpracujących z Dabrową Górniczą.

Dąbrowa Górnicza to specyficzne miasto, na terenie którego występują cenne obszary przyrodnicze o dużej bioróżnorodności oraz dwa z największych zakładów przemysłowych w Polsce. Na warsztatach przedstawiciele miasta skoncentrowali się na ustaleniu związków i interakcji pomiędzy zjawiskami klimatycznymi i ich pochodnymi, a komponentami miasta. Wspólnie z ekspertami – komentuje Barbara Lubasz z Urzędu Miejskiego – zastanawialiśmy się także, na które sektory władze miasta mają największy wpływ i czy będą mogły wdrażać realne zmiany.

Dla każdego z miast wyznaczane są cztery sektory wrażliwe na skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak: deszcze nawalne, powodzie, fale upałów i mrozów itp. Dla tych obszarów przygotowane zostaną pakiety działań inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych oraz edukacyjnych, które będzie można zastosować w celu zwiększenia odporności miasta na czynniki klimatyczne i ich pochodne.

– Uważam, że ten projekt (realizowany w skali całego kraju) jest bardzo dobrym pomysłem i pozwoli nam przygotować się na ekstremalne warunki pogodowe, z którymi coraz częściej się spotykamy – podkreśla Zbigniew Michniowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bielsku-Białej. – Dzisiejsze robocze warsztaty dedykowane środowiskom miejskim przygotują i wygenerują odpowiednie rozwiązania na skutki zmian klimatu, z uwzględnieniem specyfiki miasta. Bielsko-Biała położone jest na terenach górskich, dlatego oprócz powodzi należy brać pod uwagę także kwestie wiatrów czy powstawania terenów osuwiskowych.

Podczas warsztatów w Łodzi najbardziej dyskutowane były problemy wrażliwości sektorów miasta. Wynikiem debaty był wybór 4 najbardziej wrażliwych sektorów miasta Łodzi, za które uznano zdrowie publiczne, transport, gospodarkę wodną oraz tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności.

Po wyborze najbardziej wrażliwych sektorów uczestnicy warsztatów odpowiadali na pytania ekspertów dotyczące potencjału miasta związanego z adaptacją do zmian klimatu. Kolejnym krokiem w budowie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu będzie ocena potencjału adaptacyjnego miast partnerów projektu.

 

powrót do aktualności
Dostępność