Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Minister Kowalczyk na posiedzeniu Rady EU ds. Środowiska o przygotowaniach Polski do szczytu ONZ COP24

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, wzięli udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska (ENVI). Spotkanie odbyło się 5 marca 2018 r. w Brukseli.

min kowalczyk 765x356 - Minister Kowalczyk na posiedzeniu Rady EU ds. Środowiska o przygotowaniach Polski do szczytu ONZ COP24

W agendzie rozmów znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), zazielenianie Semestru europejskiego oraz szczyt ONZ COP24.

Podczas Rady ENVI minister Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Paweł Sałek poruszyli także kwestię przygotowań Polski do szczytu ONZ COP24. Ta 24. sesja Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) odbędzie się w Polsce, w Katowicach, w dniach 3-14 grudnia 2018 r.

W trakcie spotkania minister Henryk Kowalczyk zaznaczył.

Od lat dyskutujemy nad potrzebą przeciwdziałania zmianom klimatu. Narastająca powaga sytuacji wymaga przejścia od debat i analiz do stanowczego działania. Porozumienie paryskie, które wyznaczyło ramy współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony klimatu po 2020 r., będzie nieskuteczne bez przepisów wykonawczych. Dlatego najważniejszym celem COP24 pozostaje przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego to porozumienie.

Z kolei wiceminister Paweł Sałek podkreślił, że Polska liczy na aktywne zaangażowanie w proces negocjacyjny wszystkich stron Porozumienia paryskiego, a w szczególności państw członkowskich Unii Europejskiej.

Popieramy wszelkie inicjatywy nieformalne, w tym spotkania, warsztaty i konsultacje, które będą służyć konstruktywnemu dialogowi i budowie zaufania pomiędzy stronami. Konieczne jest również zachowanie równowagi w wysiłkach państw bogatych i biednych. Strony muszą kontynuować negocjacje klimatyczne w duchu przyjętego Porozumienia paryskiego, czyli przede wszystkim zapewnieniu powszechnego udziału wszystkich państw oraz dobrowolności i wyboru sposobu ograniczania emisji i wykorzystania zasobów naturalnych – powiedział wiceminister Sałek.

Rada ENVI odbyła się w Brukseli 5 marca 2018 r. W trakcie spotkania dyskutowano także o innych zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, m.in. o handlu kością słoniową, działaniach na rzecz zwalczania wylesiania na świecie, czy też zarządzaniu inwazyjnymi gatunkami obcymi.

Na marginesie Rady minister Henryk Kowalczyk rozmawiał również na temat bieżących zagadnień polityki środowiskowej i klimatycznej z komisarzem ds. energii i klimatu Komisji Europejskiej Miguelem Ariasem Canete, a także z szefami delegacji państw członkowskich UE, m.in. Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii.  

Źródło: Ministerstwo Środowiska

powrót do aktualności