Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. 44 miasta podjęły wyzwanie Ministerstwa Środowiska

LOGA mediów 13 - Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. 44 miasta podjęły wyzwanie Ministerstwa Środowiska

–  Projekt ze względu na skalę i zakres jest unikalną i jedyną tego typu inicjatywą w Europie, gdzie ministerstwo wspiera lokalne władze i jednostki administracyjne, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu – podkreślił minister środowiska Henryk Kowalczyk.

powrót do aktualności
Dostępność