Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Mówią o nas

mckk - IV Klimatyczne Forum Metropolitalne w Katowicach

IV Klimatyczne Forum Metropolitalne w Katowicach

Adaptacja miasta do zmian klimatu, kontekst metropolitalny. Tematyka spotkania będzie przede wszystkim związana…

20 listopada 2017
chorzowueue - Zmiany klimatu – przygotowanie do działania

Zmiany klimatu – przygotowanie do działania

W warsztatach 7 września udział wzięli przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji, władz…

14 listopada 2017
ruda śląska - Przewidzieć skutki i działać

Przewidzieć skutki i działać

Ekstremalne zjawiska klimatyczne są nieprzewidywalne, ale występują coraz częściej i trzeba się…

13 listopada 2017
ryba1 - Klimatyczne wyzwania dla polskich miast

Klimatyczne wyzwania dla polskich miast

Rybnik jest jednym z miast, w których odbywają się warsztaty w ramach…

07 listopada 2017
tubad - Zmiany klimatu – przygotowanie do działania

Zmiany klimatu – przygotowanie do działania

W projekcie przygotowania Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu (MPA) uczestniczy 44…

02 listopada 2017
przegląd komunalny 1 - Wiemy, jak poprawić nasze środowisko. MPA w Przeglądzie Komunalnym

Wiemy, jak poprawić nasze środowisko. MPA w Przeglądzie Komunalnym

Myśląc o zmianach klimatu, rzadko mamy przed oczami miasta. A to właśnie…

26 października 2017
MŚl - MIASTA A ZMIANY KLIMATU

MIASTA A ZMIANY KLIMATU

W polskich miastach zdiagnozowane zostały zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Najbardziej wrażliwe…

10 października 2017
wnp gospodarka - Minister Sałek: Polska włącza się w działania na rzecz ochrony klimatu

Minister Sałek: Polska włącza się w działania na rzecz ochrony…

Ważne jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania degradacji gleb, osiągnięcia neutralności…

10 października 2017
chorzowianin.pl  - Prognozy dla Chorzowa nie są optymistyczne. Co nas czeka?

Prognozy dla Chorzowa nie są optymistyczne. Co nas czeka?

7 września przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji, władz Chorzowa, a także eksperci…

10 października 2017
mojchorzow.pl  2 - Zmiany klimatu - przygotowanie do działania

Zmiany klimatu – przygotowanie do działania

Na jakie komponenty Chorzowa będą w najbliższej przyszłości najbardziej oddziaływać ekstremalne zjawiska…

10 października 2017
Gazeta Polska logo 2 - Miasta dopasowują się do klimatu

Miasta dopasowują się do klimatu

W polskich miastach zdiagnozowane zostały zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Najbardziej wrażliwe…

09 października 2017
1Gazeta Wyborcza Białystok - Biała, zieleń, ulewy i mieszkańcy

Biała, zieleń, ulewy i mieszkańcy

O zmianie klimatu i tym, jak Białystok radzi sobie - czy dokładniej…

09 października 2017
Temi 1 - Jak się nie dać ekstremalnym zjawiskom pogodowym?

Jak się nie dać ekstremalnym zjawiskom pogodowym?

Tarnów znalazł się wśród 44 polskich miast, które opracują plany adaptacji do zmian…

09 października 2017
pulsbiznesulogo1 1 - Obrona przed przyrodą

Obrona przed przyrodą

Polskie miasta zdiagnozowały zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Najwrażliwsze okazały się...

09 października 2017
Dziennik Gazeta Prawna - Resort środowiska już wie, kto ucierpi na kataklizmach

Resort środowiska już wie, kto ucierpi na kataklizmach

Zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport i energetyka - to sektory najbardziej narażone…

10 sierpnia 2017