Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Multisolving: Łączenie działań na rzecz ochrony zdrowia i klimatu

Łączenie w rozwiązaniach adaptacyjnych problemów dotyczących zdrowia i ochrony klimatu, zwiększa świadomość i zaangażowanie społeczności lokalnych, jednocześnie wpisuje się w lokalne strategie adaptacji. Climate Interactive opublikował raport z przeglądu przedsięwzięć z całego świata, które skutecznie ograniczyły emisję gazów cieplarnianych, jednocześnie przynosząc oszczędności finansowe i korzyści dla zdrowia mieszkańców.

Green Curtains at Kyocera Group facility in Hiroshima 892x356 - Multisolving: Łączenie działań na rzecz ochrony zdrowia i klimatu

W raporcie „Multisolving at the Intersection of Health and Climate: Lessons From Success Stories”, na podstawie analizy ponad 100 projektów realizowanych w 52 krajach świata, autorzy stwierdzili, że ścisła i trwała międzysektorowa współpraca na rzecz zdrowia i klimatu jest możliwa i może poprawić lokalne wskaźniki w zakresie zdrowia publicznego, jednocześnie przyczyniając się do realizacji długoterminowych globalnych celów klimatycznych, często przy znacznych oszczędnościach finansowych.

Organizacja Climate Interactive zaprezentowała także przykłady dobrych praktyk oraz szereg porad dotyczących tworzenia i utrzymywania projektów angażujących kilka stron: od pojedynczych lekarzy, przez duże korporacje, aż po władze lokalne i państwowe. Projekty te pokazują, że łączenie działań wspierających ochronę klimatu oraz adaptację do zmieniających się warunków klimatycznych przynosi korzyści dla zdrowia, ale także działania te są bardziej efektywne, a więc współpraca pozwala obniżać koszty.

Kilka przykładów:

Zielone zasłony

Japoński producent komponentów elektronicznych i systemów fotowoltaicznych Kyocera od 2007 roku, pokrywa fasady swoich budynków zielenią tworząc „zielone ściany”. Zabieg ten ma na celu obniżanie temperatury w pomieszczeniach, oszczędzanie energię i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Żywe zasłony z ozdobnych lub jadalnych roślin pnących pomagają schłodzić powietrze dzięki odparowaniu wody, ograniczają użycie klimatyzacji, a jednocześnie zapewniają cień w słoneczne dni i pochłaniają dwutlenek węgla. Dodatkowo, jadalne części roślin trafiają do zakładowej stołówki, a część z nich firma bezpłatnie przekazuje pracownikom.

Kyocera – zielone zasłony - Multisolving: Łączenie działań na rzecz ochrony zdrowia i klimatu

Zobacz jak samemu przygotować zieloną zasłonę – Kyocera instrukcja 

Spacerem do szkoły

Brytyjska organizacja Living Streets zaprojektowała kampanię „Walk to School”, aby popularyzować chodzenie do szkoły piechotą. Autorzy kampanii uważają, że powinno to być oczywistym wyborem zarówno nauczycieli, jak i dzieci i ich rodziców. Wprowadzenie takiego nawyku nie tylko pozytywnie wpływa na zdrowie, ale także pozwala zmniejszać korki w mieście i ograniczać emisje zanieczyszczeń z transportu. Kampania trafia obecnie do 13 mln osób, a jej realizatorzy pracują z ponad 750 tys. dzieci w 2 tys. szkół.

Przedsięwzięcie wpisuje się w politykę brytyjskiego rządu, zgodnie z którą do 2025 roku 55% uczniów szkół podstawowych ma chodzić do szkoły pieszo. Kampania wspiera również realizację celów strategicznych przyjętych przez Departament Transportu, ograniczając natężenie ruchu i emisje dwutlenku węgla.

Wyniki raportu

Większość opisanych w raporcie inicjatyw można łatwo zaadaptować do lokalnych uwarunkowań i zaangażować w ich realizację lokalne społeczności. Wyniki przeprowadzonych analiz sugerują, że wspieranie współpracy między organizacjami zajmującymi się zdrowiem, a tymi, które stawiają na czystą energię i angażują się w ochronę klimatu to otwarta i obiecująca, a wciąż nie w pełni wykorzystana szansa na zwiększanie skuteczności działań na rzecz ochrony klimatu, a także adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych.

 

Źródło: Climate Interactive

powrót do aktualności
Dostępność