Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

NFOŚiGW: Jak uzyskać środki na działania na rzecz klimatu z Programu LIFE – szkolenie

NFOŚiGW zaprasza 20 czerwca br. na bezpłatne szkolenie dotyczące tworzenia projektów oraz aplikowania o środki w ramach Programu LIFE w Podprogramie działań na rzecz klimatu, w naborze 2018.

nfg 760x356 - NFOŚiGW: Jak uzyskać środki na działania na rzecz klimatu z Programu LIFE – szkolenie

Gościem honorowym szkolenia będzie Pan Bernd Decker reprezentujący Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), który wraz z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE przedstawi zasady składania wniosków w tegorocznym naborze. Prelegenci wyjaśnią również wszystkie etapy tworzenia wniosku, przedstawią tegoroczne zmiany oraz omówią zasady oceny wniosków przez Komisję Europejską.

Podprogram działań na rzecz klimatu obejmuje trzy obszary priorytetowe, którym poświęcone będzie szkolenie:

2.1. Łagodzenie skutków zmian klimatu

2.2. Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu

2.3. Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

Ważne jest, aby uczestnicy szkolenia zapoznali się przed szkoleniem z Wytycznymi dla wnioskodawców oraz Zasadami oceny wniosków dla Podprogramu działań na rzecz klimatu, co bardzo ułatwi aktywne uczestnictwo w szkoleniu. Materiały te dostępne są na stronie Komisji Europejskiej w tzw. pakiecie aplikacyjnym: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, sala 102. Rejestracja uczestników trwa od godz. 9.30.

Zgłoszenia dokonać można jedynie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do 15 czerwca. do godz.12.00.

Rejestracja na stronie NFOŚiGW Formularz zgłoszeniowy 

 

Informacje o projektach zrealizowanych w ramach Programu LIFE dostępne są na stronie NFOŚiGW – zapraszamy do zapoznania się 

 

Źródło: NFOŚiGW

 

Czy wiesz że 1 - NFOŚiGW: Jak uzyskać środki na działania na rzecz klimatu z Programu LIFE – szkolenie

powrót do aktualności
Dostępność