Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Pierwsze spotkania w miastach partnerskich projektu

Trwają właśnie spotkania inicjujące w miastach, które zdecydowały się uczestniczyć w projekcie. Przedstawiciele zespołów miejskich i konsorcjum odpowiadającego za realizację projektu, składającego się z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej ARCADIS, przez najbliższe dwa lata będą pracować nad stworzeniem planów przystosowania do zmian klimatu, które mają na celu poprawić bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Podczas spotkania strony mają okazję do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i oczekiwań wobec projektu. Ustalony zostanie także wstępny harmonogram prac i zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk.

Bez tytułu 660x356 - Pierwsze spotkania w miastach partnerskich projektu

Tworzenie planów adaptacji i analiza podatności miast będą prowadzone według jednolitej, ale elastycznej metodyki, która pozwoli na dostosowanie MPA do specyfiki konkretnego obszaru. Każde miasto otrzyma kompletną analizę podatności na zmiany klimatu, wpływu jakie mogą wywierać na funkcjonowanie miast, zagrożeń, które za sobą niosą, ale także szans wynikających np. z podniesienia średniej temperatury. W kolejnych etapach zostaną zidentyfikowane opcje adaptacji i ich analiza, oraz opracowanie finalnych rekomendacji i strategii działań.

Zakładane efekty projektu, czyli np. rozbudowany system ochrony przeciwpowodziowej, efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi czy nawet rozwój systemów szybkiego reagowania i ostrzegania przed zagrożeniami sprawi, że mieszkańcy poczują się bezpieczniej. Estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i powiększenie terenów zielonych, obniżenie ryzyka termicznego, poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą bezpiecznych planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej i ograniczenie ryzyka zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego wpłyną na komfort życia w mieście i ograniczenie zagrożeń, które płyną ze zmian klimatu. Proces przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) szacowany jest na około 20 miesięcy dla każdego z 44 miast. W tym czasie odbędzie się wiele spotkań w gronie ekspertów i zespołów miejskich, warsztaty, czy działania edukacyjne w szkołach. Każde z miast będzie na bieżąco informowało o postępach prac i ich efektach. Wyniki analizy zagrożeń miejskich oraz propozycje działań adaptacyjnych będą przedstawione do konsultacji lokalnym społecznościom, które zyskają możliwość zaopiniowania dokumentu.

powrót do aktualności