Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Poznań uczestnikiem projektu CONNECTING NATURE

Miasto Poznań i Uniwersytet Adama Mickiecza będą popularyzować w miastach rozwiązania nature-based solutions (NBS), dzięki którym będą się one rozwijać się w sposób zrównoważony, a jakość życia mieszkańców, wbrew postępującym negatywnym skutkom zmian klimatu, będzie wzrastać. Poznań jest jednym z trzech tzw. Miast Wiodących, razem z angielskim Glasgow i belgijskim Genk. Działania projektu powinny przynieść rozwój usług w obszarze tzw. zielonej infrastruktury

connecting 661x356 - Poznań uczestnikiem projektu CONNECTING NATURE

Poznań będzie współpracował z 11 europejskimi miastami i wieloma jednostkami naukowymi. Zaproszenie do międzynarodowego konsorcjum projektu CONNECTING NATURE miasto otrzymało z jednej strony dzięki osiągnięciom naukowym i pozycji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w obszarze badań nad przyrodą w ekosystemach miejskich, z drugiej strony ze względu na inwestycyjny i partycypacyjny charakter działań rewitalizacyjnych w Poznaniu, budujących jakość życia mieszkańców w oparciu o naturę.

 

Jak najlepiej zazieleniać miasto

Doświadczenie Poznania w projektach unijnych, w tym licznych projektach międzynarodowych, umożliwiło powierzenie stolicy Wielkopolski roli jednego z trzech Miast Wiodących w projekcie, tzw. Front Runner City. Pozostałe Miasta Wiodące to Glasgow (UK) i Genk (BE) oraz 8 Miast Naśladowców (A Coruna, Bolonia, Burgas, Ioannina, Pavlos Mela, Malaga, Sarajewo i Nikozja).

Koordynator projektu Dr Marcus Collier z Uniwersytetu w Dublinie podkreśla, że To wspólny projekt z planistami, projektantami krajobrazu, przedsiębiorcami i obywatelami. Poprosimy opinię publiczną o zbieranie danych i zastanowimy się, jakie rozwiązania będą najlepsze dla ich miast. To, co nazywamy nauką o zrównoważonym rozwoju łączy społeczności, które mają doświadczenia z tymi, które są nim zainteresowane. Projekt jest sam w sobie eksperymentem.poznań - Poznań uczestnikiem projektu CONNECTING NATURE

Poznań będzie się dzielić swoim doświadczeniem w zakresie m.in. rozwoju koncepcji plaż miejskich jako tymczasowego zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią, tworzenia ogródków społecznych i stopniowego otwierania wybranych ogródków szkolnych czy przedszkolnych dla mieszkańców, tworzenia z udziałem mieszkańców punktowych obszarów zielonych w gęstej zabudowie Śródmieścia, rozwoju Mapy Potrzeb Lokalnych. Wspólnie z pozostałymi partnerami ma pracować nad stworzeniem modeli, mechanizmów związanych z korzystaniem z dostępnych i nowo tworzonych obszarów zielonych, które pozwolą na powielanie zdobytych doświadczeń, zarówno w Poznaniu, jak i w innych miastach.

Projekt Connecting Nature (CoproductioN with Nature for City Transitioning, Innovation and Governance) jest finansowany z Programu Horyzont 2020. Konsorcjum tworzą również europejskie uniwersytety i instytucje badawcze m.in. Humboldt-Universitaet Zu Berlin, University of East London, Universidade Da Coruna, Dutch Research Institute For Transitions Bv i inne oraz organizacje i firmy działające w obszarze innowacji w zakresie zielonej infrastruktury. Projekt koordynuje College Of The Holy And Undivided Trinity of Queen Elizabeth, Dublin.

Międzynarodowa promocja Poznania jako miasta zielonego

Miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 2020 roku będą organizatorami konferencji międzynarodowej dla partnerów konsorcjum i ekspertów w obszarze rozwiązań opartych o środowisko.

Dane środowiskowe o Poznaniu zostaną wprowadzone do platformy OPPLA (promowana przez UE platforma z funkcją międzynarodowej bazy danych, która ma stać się „Googlem” dla tematyki środowiskowej).

Poznańskie działania będą promowane przez współpracę CONNECTING NATURE z innymi projektami unijnymi o podobnej tematyce. Wypracowane rezultaty i modele będą również rozpowszechnianie w regionach „multiplikujących”: Kaukaz, Chiny, Południowa Korea i Brazylia, potencjalnie również w Ameryce Środkowej i Afryce.

Więcej informacji na stronie projektu CONNECTING NATURE

eu - Poznań uczestnikiem projektu CONNECTING NATURE

 

 

Źródło: Urząd Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

 

baner 2 - Poznań uczestnikiem projektu CONNECTING NATURE

powrót do aktualności
Dostępność