Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Przygotowania do konferencji, ogłoszenie agendy

Konferencja inicjująca 2 800x356 - Przygotowania do konferencji, ogłoszenie agendy

Już 2 marca w Warszawie odbędzie się konferencja inicjująca projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Konferencja będzie stanowiła oficjalny launch medialny projektu Ministerstwa Środowiska, którego celem jest opracowanie planów adaptacyjnych dla 44 największych miast Polski. W wydarzeniu weźmie udział niemal 160 uczestników, w tym przedstawiciele władz lokalnych, samorządu – burmistrzowie i prezydenci miast, eksperci, naukowcy, politycy, a także przedstawiciele administracji państwowej i organizacji pozarządowych.

 

Przedstawione zostaną kwestie związane łagodzeniem zmian klimatu w kontekście planowania przestrzennego w dużych aglomeracjach miejskich, nakreślone zostanie również miejsce MPA w strukturze strategicznych i planistycznych dokumentów miast. Zostanie również omówiona polityka Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu, a przedstawiciele organizacji samorządowych przedstawią wyzwania współczesnych miast w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu. Nie zabraknie również omówienia planów już wdrożonych i dzielenia się doświadczeniami miast, które wypracowały już własną strategię w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Konferencja będzie także okazją do bliższego zapoznania się z metodyką projektu.

 

Prelegentami będą uznani specjaliści i przedstawiciele miast, m.in. Stephen Hilton – dyrektor Bristol Futures Global, znany polski architekt, prof. Marek Budzyński czy Sandro Nieto Silleras – przedstawiciel Komisji Europejskiej i specjalista ds. działań w dziedzinie klimatu.

Relację z wydarzenia będzie można na bieżąco śledzić na Twitterze projektu: www.twitter.com/44mpaPL.

Program - Przygotowania do konferencji, ogłoszenie agendyBiogram - Przygotowania do konferencji, ogłoszenie agendy

powrót do aktualności
Dostępność