Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Radom: wybór działań adaptacyjnych

W Urzędzie Miejskim w Radomiu odbyły się 20 marca br. trzecie warsztaty robocze, których celem był wybór działań adaptacyjnych, które złagodzą skutki zmieniających się warunków klimatycznych.

radom5 892x356 - Radom: wybór działań adaptacyjnych

Spotkanie to było połączone z Organizacją Grupy Roboczej ds. Integracji adaptacji do zmian klimatu do lokalnych strategii i procesów decyzyjnych, projektu LIFE RADOMKLIMA LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radom”.

W warsztatach uczestniczyli Zespół Miejski i Zespół Ekspertów Projektu „Wczujmy się w klimat” oraz przedstawiciele lokalnie działających instytucji i organizacji. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe rezultaty prac nad Miejskim Planem Adaptacji (MPA) Radomia do zmian klimatu, zaprezentowano cele szczegółowe oraz opcje adaptacji wraz z uzupełniającymi je działaniami. Spotkanie zaowocowało wyborem ostatecznej listy działań adaptacyjnych, stanowiącej podstawę pracy w kolejnych etapach opracowywania Miejskiego Planu Adaptacji dla Radomia.

W Warsztatach wzięło udział 29 osób.

 

 

radom1 - Radom: wybór działań adaptacyjnych radom2 - Radom: wybór działań adaptacyjnych radom3 - Radom: wybór działań adaptacyjnych radom4 - Radom: wybór działań adaptacyjnych

powrót do aktualności
Dostępność