Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Rzeszów

Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Rzeszowa do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Rzeszowa do roku 2030”

 
W terminie od 5 września do 25 września br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, mające na celu zebranie uwag i opinii mieszkańców Rzeszowa do projektu ,,Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Rzeszowa do roku 2030″.

Konsultacje społeczne trwają od 5.09 do 25.09.2018. Z „Planem Adaptacji Miasta Rzeszowa do zmian klimatu do roku 2030” oraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Rzeszowa do zmian klimatu do roku 2030” można się zapoznać w Urzędzie Miasta Rzeszów, ul. Rynek 7, pokój 8.

Dokumenty Planu oraz Prognozy dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje w Ogłoszeniu o konsultacjach społecznych projektu Planu Adaptacji Miasta Rzeszowa do Zmian Klimatu do Roku 2030 LINK

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA RZESZOWA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Rzeszów

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Rzeszowa do Zmian Klimatu do Roku 2030

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Rzeszów

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacji

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Rzeszów

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!