Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Siemianowice Śląskie

Konsultacje społeczne w Siemianowicach Śląskich

„Planu adaptacji Miasta Siemianowice Śląskie do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 28 września do 19 października br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030″ oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Jest dostępny również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, ul. Michałowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email rs@um.siemianowice.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Siemianowice Śląskie

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Siemianowice Śląskie do Zmian Klimatu do Roku 2030

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Siemianowice Śląskie

 

Obwieszczenie Prezydenta Siemianowic Śląskich

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Siemianowice Śląskie

 

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – lista interesariuszy
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Siemianowice Śląskie

 

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Siemianowice Śląskie

 

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – materiały graficzne
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Siemianowice Śląskie

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacji

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Siemianowice Śląskie

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!