Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Tło projektu

Adaptacja do zmian klimatu to temat, który funkcjonuje w polityce światowej i lokalnej już od dłuższego czasu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat prace w tym zakresie zyskały na intensywności, a ich efekt jest widoczny m.in. w postaci opracowań i publikacji wyznaczających ramy dalszych działań.

Poniższy schemat przedstawia dokumenty, które wpływają na kształtowanie się polityki adaptacyjnej w Polsce.

 

 

tlo - Tło projektu