Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Tychy

Konsultacje społeczne w Tychach

„Planu adaptacji Miasta Tychy do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 10 października do 31 listopada br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Tychy do roku 2030″ oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Z projektem „Planu adaptacji Miasta Tychy do zmian klimatu do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, pok. 806 oraz na stronie internetowej www.umtychy.pl w zakładce zamierzenia władzy/środowisko/programy.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów:

  • drogą elektroniczna na adres komunalny@umtychy.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Tychy, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
  • osobiście u Urzędzie Miasta Tychy w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bądź ustnie do protokołu w pok. 806

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA TYCHY DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Tychy

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Tychy do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Tychy

 

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Tychy

 

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Tychy

 

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Tychy

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Tychy

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!