Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

VI Klimatyczne Forum Metropolitalne w Krakowie, czyli jak szybko poprawić jakość powietrza

Szósta konferencja w ramach cyklu „Klimatyczne Forum Metropolitalne” w Krakowie poświęcona była problemom zanieczyszczenia powietrza i miejskiej wyspy ciepła. Przedstawiono rozwiązania i dobre praktyki związane z działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza.

krakow 1526667 892x356 - VI Klimatyczne Forum Metropolitalne w Krakowie, czyli jak szybko poprawić jakość powietrza

W Krakowie 14-15 grudnia już po raz szósty Klimatyczne Forum Metropolitalne zgromadziło prezydentów i reprezentantów miast członkowskich Unii Metropolii Polskich i liderów miejskich zespołów ds. opracowania planów adaptacji do zmian klimatu. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele miast, gmin i powiatów ościennych miasta Krakowa oraz naukowcy i eksperci.

 

Forum otworzył Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, który powitał wszystkich uczestników, a następnie przekazał prowadzenie obrad Panu dr Andrzejowi Kassenbergowi z Instytutu na rzec Ekorozwoju.

Forum Kraków1 1 - VI Klimatyczne Forum Metropolitalne w Krakowie, czyli jak szybko poprawić jakość powietrza

We wprowadzeniu do problemu zanieczyszczenie powietrza a zmiany klimatu dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju wskazał, że zanieczyszczenie powietrza ma istotny, niekorzystny wpływ na klimat, a zmiany klimatu wpływają również na smog. W swojej prezentacji nawiązywał m.in. do skutków smogu jakim są m.in. topniejące lody Arktyki.

Zgodnie z tradycją Forum w jego początkowej części przedstawiono działania adaptujące Warszawę do zmian klimatu realizowane w ramach projektu ADAPTCITY.

W kolejnej prezentacji przedstawiono, jak Kraków pracuje nad miejskim planem adaptacji do zmian klimatu. Realizację Projektu MPA w Krakowie przedstawiła Jolanta Olbracht, kierownik zespołu ekspertów, Arcadis.

Forum Kraków3 1 - VI Klimatyczne Forum Metropolitalne w Krakowie, czyli jak szybko poprawić jakość powietrza

W dalszej części Forum dyskutowano nie tylko o poprawie jakości powietrza w Krakowie, ale także o zadaniach i realizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Podobnie jak w innych wielkich ośrodkach miejsko-przemysłowych, także w aglomeracji krakowskiej stwierdza się podwyższenie temperatury w mieście w stosunku do tła pozamiejskiego. Prezentację na ten temat przedstawiła dr hab. Anita Bokwa z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto na Forum dyskutowano o osobistych urządzeniach pomiarowych i pomiarach obywatelskich, o kontroli spalania odpadów i jakości paliw oraz ograniczaniu emisji wtórnej zanieczyszczeń do powietrza w wyniku mycia ulic.

 

Prezentacje konferencyjne są dostępne tutaj

 

adaptcity - VI Klimatyczne Forum Metropolitalne w Krakowie, czyli jak szybko poprawić jakość powietrza

 

Projekt ADAPTCITY  realizowany jest przez Unię Metropolii Polskich, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Region Stuttgard, a jego celem jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce. Klimatyczne Fora Metropolitalne organizowane są w miastach metropolitalnych należących do UMP. Każde z forów profilowane jest tematycznie, z uwzględnieniem istotnych problemów adaptacyjnych danego miasta i jego otoczenia, prezentowane jest także doświadczenie Warszawy i Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w zakresie opracowywania strategii adaptacji miasta do zmian klimatycznych.

 

 

 

Źródło: Arcadis

powrót do aktualności
Dostępność