Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

Na trzecich warsztatach eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z członkami Zespołu Miejskiego i interesariuszami zewnętrznymi wspólnie pracowali nad identyfikacją różnego rodzaju działań adaptacyjnych mających łagodzić skutki zagrożeń ze strony zmieniającego się klimatu w Olsztynie i Białymstoku. Każdemu ze zidentyfikowanych kilkudziesięciu działań przypisano odpowiednią kategorię oraz nadano priorytet.

29103341 1772214312840578 5603268979230507008 o 892x356 - Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania tzw. ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac na Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu. Przygotowane przez ekspertów i specjalistów z urzędów miast propozycje działań adaptacyjnych są konsultowane na warsztatach roboczych z przedstawicielami społeczności lokalnych.

Warsztaty w Olsztynie odbyły się 13 marca, a w Białymstoku 15 marca. W trakcie spotkań eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska przedstawili posumowanie przeprowadzonych analiz oraz propozycję działań adaptacyjnych – technicznych, organizacyjnych i edukacyjnych. Istotnym elementem planowania działań adaptacyjnych jest ich wybór z uwzględnieniem horyzontów czasowych ich wdrożenia (bezpośrednio związanych ze skalą ryzyka klimatycznego) oraz, o ile to jest możliwe, również wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.

W Olsztynie, zgodnie z oczekiwaniami, jednymi z najbardziej istotnych działań podkreślających unikatowość miasta na tle miast uczestniczących w projekcie MPA, łączących zarówno działania łagodzące potencjalne zagrożenia ze strony zmieniającego się klimatu, jak i zauważalne szanse, uznano ochronę dziedzictwa w połączeniu z turystyką – mówi Krzysztof Skotak, Instytut Ochrony Środowiska. Podstawą ustanowienia celów szczegółowych i następnie wskazania dla nich działań adaptacyjnych była przestrzenna ocena ryzyka opracowana dla zidentyfikowanych zagrożeń klimatycznych z uwzględnieniem podatności miasta w najbardziej wrażliwych sektorach.

 

MPA bialystok transport pir wszystkie zagrozenia - Warsztaty w Olsztynie i BiałymstokuMPA bialystok transport pir podtopienia powodzie - Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

 

 

W Białymstoku opracowane wielokryterialne mapy ryzyka wskazały na potrzebę podjęcia działań adaptacyjnych związanych z powodziami i podtopieniami. Uznano, że kluczowymi elementami przy wdrażaniu działań adaptacyjnych będzie odpowiednie planowanie przestrzenne oparte o rzetelne i wiarygodne informacje, edukację oraz rozwiązania adekwatne do klimatu miasta. Współpraca Urzędu Miasta z jednostkami naukowymi Białegostoku będzie gwarantem skuteczność planowanych działań z uwzględnieniem wdrażanych strategii rozwoju miasta – informuje Krzysztof Skotak, Instytut Ochrony Środowiska. – W Białymstoku mamy takie zaangażowanie jednostek naukowych i miasta, że mamy wrażenie pełnego zrozumienia interesariuszy odnośnie tego się dzieje w mieście pod wpływem zmieniających się warunków klimatycznych. Praca z tym miastem to unikat – dodaje Krzysztof Skotak.

Przy wyborze działań, uwzględniono szeroko rozumianą strategię rozwoju każdego z miast oraz aktualnie podejmowane działania o charakterze adaptacyjnym.

 

Zobacz: Białystok – informacja; Olsztyn – informacja 

 

MPA W3 2018 03 15 Białystok1 - Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

Warsztaty nr 3 w Białymstoku 15.03.2018

MPA W3 2018 03 15 Białystok2 e1522060388972 - Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

Warsztaty nr 3 w Białymstoku 15.03.2018

MPA W3 2018 03 15 Białystok3 e1522060451264 - Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

Warsztaty nr 3 w Białymstoku 15.03.2018

MPA W3 2018 03 15 Białystok - Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

Warsztaty nr 3 w Białymstoku 15.03.2018

29103341 1772214312840578 5603268979230507008 o - Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

Warsztaty nr 3 w Olsztynie 13.03.2018

29103341 1772214312840578 5603268979230507008 o 1 - Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

Warsztaty nr 3 w Olsztynie 13.03.2018

29136033 1772219359506740 4648868293338202112 o - Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

Warsztaty nr 3 w Olsztynie 13.03.2018

29197058 1772214082840601 6461619786768973824 o - Warsztaty w Olsztynie i Białymstoku

Warsztaty nr 3 w Olsztynie 13.03.2018

 

 

powrót do aktualności
Dostępność