Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Wybór sposobów adaptacji do skutków zmian klimatu dla 16 śląskich miast

Jakich działań poprawiających bezpieczeństwo i chroniących zdrowie mieszkańców potrzebują śląskie miasta, aby lepiej przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych? Z tym problemem mierzą się eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i firmy ARCADIS oraz przedstawiciele 16 miast przygotowujący Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu w ramach Projektu Ministerstwa Środowiska. Wśród proponowanych działań adaptacyjnych są m.in. wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej, budowa błękitno-zielonej infrastruktury, zwiększenie retencjonowania i wykorzystania wód opadowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne czy propozycje zmian organizacyjnych w urzędach sprzyjających wdrażaniu działań adaptacyjnych. Warsztaty konsultacyjne rozpoczynają się 6 kwietnia br. od spotkania w Gliwicach.

P1000936 892x356 - Wybór sposobów adaptacji do skutków zmian klimatu dla 16 śląskich miast

Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu (MPA). Wybór tych sposobów przez samorząd, ekspertów oraz mieszkańców w ogromnym stopniu determinuje codzienność funkcjonowania miasta i mieszkańców oraz wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa i zdrowie.

Przed nami najważniejszy etap projektu MPA – opracowanie opcji adaptacyjnych, czyli pakietów działań o różnym charakterze – technicznym, organizacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym. Są one odpowiedzią na zidentyfikowane ryzyka, wynikające ze zmieniających się warunków klimatycznych – informuje dr arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Zaproponowane działania przystosowawcze powinny w znacznym stopniu ograniczać skutki negatywnych oddziaływań wynikających ze zmian klimatu. W kolejnym etapie poddamy opcje adaptacyjne analizom, czego efektem będzie ostateczny wybór zestawu działań, które zostaną wpisane do dokumentu MPA każdego miasta.

Podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych jest ocena ryzyka opracowana dla zidentyfikowanych zagrożeń klimatycznych z uwzględnieniem podatności miasta w najbardziej wrażliwych sektorach. Dla każdego miasta wskazano 4 sektory najbardziej wrażliwe na zmieniające się warunki klimatyczne. Planując działania adaptacyjne uwzględniono również strategię rozwoju miasta oraz już realizowane działania związane z przystosowaniem do skutków zmian klimatu.

Śląskie miasta najbardziej potrzebują wszelkich działań związanych z ochroną swoich mieszkańców, a szczególnie osób starszych, chorych oraz dzieci przed skutkami wysokich temperatur, fal upałów, dodatkowo potęgowanych przez zjawisko miejskiej wyspy ciepła – podkreśla Katarzyna Kobiela z ARCADIS. – Nie bez znaczenia będą także propozycje działań zapobiegających podtopieniom czy powodziom miejskim, jak odprowadzanie i retencjonowanie  wód opadowych z możliwością ich wykorzystania np. do utrzymania zieleni. Bardzo ważnym działaniem jest tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury.

Warsztaty w Gliwicach (6.04.) rozpoczną cykl spotkań w 16 miastach województwa śląskiego. Najbliższe warsztaty odbędą się w Siemianowicach Śląskich (10.04.), Rudzie Śląskiej (11.04.), Dąbrowie Górniczej (12.04.), Zabrzu (13.04.), Katowicach (17.04.).

Terminy warsztatów we wszystkich miastach sprawdź w naszym Kalendarium

 

 

powrót do aktualności
Dostępność