Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Adaptation Futures 2018, Dialogue for Solutions


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Cape Town, South Africa

Adaptation Futures 2018, odbywająca się co dwa lata konferencja Global Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation (PROVIA), stanowi okazję do międzynarodowego networkingu i dialogu z ponad 1000 uczestnikami ze środowisk akademickich, rządowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu, którzy działają na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

http://adaptationfutures2018.capetown/

powrót do wydarzeń
Dostępność