Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Targi Zieleni i Małej Architektury Miejskiej GREEN CITY EXPO


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Miejsce: Kielce

28 luty – 1 marca 2018, Kielce

Podczas targów GREEN CITY EXPO pokazane zostaną urządzenia i technologie do utrzymania terenów zielonych, ochrony i pielęgnacji drzewostanu, realizacji rozwiązań zachowujących powierzchnie biologicznie czynne, jak zielone dachy czy mini-parki. Zaprezentują się także producenci ławek, wiat, gazonów, systemów identyfikacji wizualnej czy wyposażenia stref relaksu, takiego jak siłownie plenerowe.

Uczestnicy konferencji i innych spotkań towarzyszących targom rozmawiać będą o kształtowaniu zieleni i przestrzeni miejskiej, ich wpływie na jakość życia mieszkańców, a także wymienią się doświadczeniami ze swoich inicjatyw w tym zakresie. Pokazane zostaną interesujące realizacje w Polsce i za granicą, szczególnie z obszaru Skandynawii, słynącej z niepowtarzalnego dizajnu, również w dziedzinie małej architektury.

Targi skierowane są do osób, które zawodowo zajmują się planowaniem i gospodarką miejską, przedstawicieli samorządów, służb komunalnych, zarządców nieruchomościami, projektantów, jak i mieszkańców miast i miasteczek czy lokalnych organizacji społecznych. Zapraszamy wszystkich, dla których ważne są jakość i  walory wizualne otoczenia ich miejsc pracy, zamieszkania i wypoczynku.

 

Więcej informacji o Targach tutaj

powrót do wydarzeń
Dostępność