Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

World Summit on Climate Change and Global Warming


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

June 21-22, 2018 Paris, France

This Climate Change Conferences 2018 overwhelmingly emphasis on “New Emerging Drifts and Tactic to Challenge Climate changes and Global Warming”. International Climate Change Conferences will focus on variety of advanced research topics including Carbon Sequestration, Climate Change and Global Warming Evidences, Greenhouse Gases, Pollution and Climate Change, Climate Hazards, GIS and Remote Sensing, Climate Change & Health, Ecology and Ecosystems, Renewable Energy, Bioenergy, Climate Solutions, Disaster Risk Reduction (DRR), Climate Policy and Entrepreneurs Investment Meet. 

These Climate Change Conferences proceedings include symposiums and workshops, keynote speeches, plenary talks, poster sessions and panel discussion on latest research developments in the field of climate changes and global warming.

More abut Conference here

powrót do wydarzeń
Dostępność