Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Zabrze: Poprawić komfort termiczny budynków publicznych

Od 11 lat w Zabrzu realizowany jest program termomodernizacji budynków publicznych. Budynki zostają zabezpieczone przed utratą ciepła, a dzięki modernizacji sytemu ogrzewania zmniejsza się zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynków. Koszty utrzymania budynków maleją średnia o 36%. Ponadto wzrasta estetyka budynków oraz obniża się emisja zanieczyszczeń powietrza.

Od 2007 r. program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Zabrzu objął ponad 60 budynków, z czego dwie trzecie stanowią szkoły i przedszkola. Pozostałe to m.in. domy kultury, domy opieki społecznej oraz przychodnie. Na liście znalazły się budynki kilkudziesięcioletnie, ale również te budowane kilkanaście lat temu, które ze względu na swój wiek i stan techniczny nie spełniają obecnych wymagań. Koszty termomodernizacji wyniosły do tej pory ponad 90 mln zł. Program jest realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W „Planie adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zabrza” przewidziano kontynuację kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z wprowadzaniem zieleni izolującej, ograniczającej nagrzewanie terenów w obrębie zabudowy mieszkaniowej.

Wpłynie to na zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane z wysoką temperaturą powietrza oraz falami upałów i występowaniem okresów bezdeszczowych z wysoką temperaturą, a także falami chłodów poprawiając komfort mieszkańców. Efektem będzie także poprawa jakości powietrza w związku z ograniczeniem zapotrzebowania obiektów na energię.

 Termomodernizacja szkola 2010 300x213 - Zabrze: Poprawić komfort termiczny budynków publicznych

Zabrze przedszkole ul cieszynska 1 300x225 - Zabrze: Poprawić komfort termiczny budynków publicznych

Zabrze przedszkole ul cieszynska 300x225 - Zabrze: Poprawić komfort termiczny budynków publicznych

Źródło: UM Zabrze