Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Zieleń w budżetach obywatelskich

Enklawy zieleni wpływają znacząco na nasze codzienne życie. Badania potwierdzają, że jeżeli w przestrzeni pojawia się roślinność jesteśmy w lepszym nastroju i czujemy się zdrowsi. Stopniowo mieszkańcy coraz aktywniej starają się zazieleniać miasta. Wrocławska Fundacja EkoRozwoju sprawdziła, czy budżet obywatelski ma potencjał na zazielenianie miast.

green park 2932220 892x356 - Zieleń w budżetach obywatelskich

Coraz więcej obywateli próbuje zazieleniać swoje miasta wykorzystując mechanizm budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), który w ostatnich latach wprowadziły wszystkie miasta wojewódzkie i będące siedzibami Urzędów Marszałkowskich (Zielona Góra, Toruń) i wiele innych.
Fundacja EkoRozwoju przeanalizowała regulaminy budżetów partycypacyjnych miast wojewódzkich właśnie pod kątem możliwości i szans realizowania zielonych projektów, ale także usprawnienia tego procesu dla mieszkańców.
Z badań wynika, że w pierwszych edycjach budżetów zwyciężały głównie projekty związane z brakami infrastrukturalnymi: chodniki, boiska, place zabaw. Obecnie w największych miastach do realizacji przechodzi coraz więcej zadań związanych z zielenią i sadzeniem drzew.
Przykładowo w Warszawie w zeszłorocznej edycji wybrano do realizacji aż 48 zielonych projektów, głównie związanych z nasadzeniami drzew. Lublin jako pierwszy wprowadził Zielony Budżet Obywatelski, z odrębną pulą pieniędzy. W jego ramach realizowane będą 24 projekty, w tym 18 „zadrzewieniowych”. Co warte podkreślenia, w Lublinie w latach 2011-2014 wydano 409 000 zł na nasadzenia drzew i krzewów, a w 2017 r. w Zielonym Budżecie Obywatelskim przeznaczono na ten cel czterokrotnie więcej, bo ok. 1,8 mln zł.
W Krakowie natomiast projekty zielone zdominowały budżet, absorbując blisko ⅓ środków. Potencjał budżetów obywatelskich jako narzędzia do zazieleniania polskich miast jest więc naprawdę duży.
We Wrocławiu projekty zielone również cieszą się dużą popularnością – w 2016 roku niekwestionowanym zwycięzcą był ogólnomiejski projekt Drzewa dla Wrocławia. Obejmuje nasadzenia w wielu częściach miasta: wzdłuż ulic, na nieużytkach, na podwórkach, w miejscach wyciętych lub powalonych drzew. W 2017 roku do realizacji przeszła Zieleń dla Wrocławia, a także wiele rejonowych projektów zielonych. Ponadto, Biuro Partycypacji Społecznej ogłosiło pilotażowy Zielony Budżet Obywatelski, na który jest dodatkowo 2,5 mln zł (głosowanie internetowe od 6 grudnia 2017).

czy budżety obywatelskie - Zieleń w budżetach obywatelskich

Raport ujawnia także wiele przeszkód, które napotykają mieszkańcy w regulaminach budżetów obywatelskich m.in.:

 • ograniczona liczba projektów, jakie w ogóle można złożyć (np. Bydgoszcz – do 3, Poznań – 1),
 • zbyt krótki okres na składanie projektów (poniżej miesiąca, np. Bydgoszcz, Rzeszów),
 • nie dopuszcza się etapowania projektów (wyjątek: Wrocław),
 • konieczność dostarczenia listy poparcia dla projektu (często osób zameldowanych w danej części miasta; wyjątek: Wrocław),
 • brak dyskusji na temat weryfikacji projektów (w większości miast można się odwołać od jej wyników w ciągu kilku dni, rozpatrzenie odwołania jest ostateczne; inne rozwiązanie we Wrocławiu: po pierwszej weryfikacji formalnej i merytorycznej jest okres spotkań z urzędnikami, składanie formularzy poprawkowych i ponowna weryfikacja),
 • wykluczone jest głosowanie na projekty lokalne spoza własnej dzielnicy czy osiedla (np. Katowice, Kraków, Warszawa),
 • brak kategorii projektów ogólnomiejskich (Warszawa i miasta, w których nie ma w ogóle podziału projektów ze względu na zasięg terytorialny: Kielce, Lublin, Opole),
 • ograniczona liczba możliwych do oddania głosów (nawet do 1! -> Bydgoszcz),
 • zbyt krótki czas głosowania (nawet poniżej 10 dni, np. Wrocław w 2016, Katowice).

W raporcie znaleźć można propozycje usprawnień dla wnioskodawców:

 • zniesienie obowiązku sporządzania list poparcia,
 • pozwolenie na głosowanie na projekty lokalne w całym mieście, a nie tylko w miejscu zamieszkania,
 • publikacja co roku zweryfikowanych cenników różnych elementów (najlepiej na infografikach),
 • kategoryzacja projektów, w tym rozróżnienie osobno kategorii projektów zielonych/przyrodniczych i projektów rekreacyjnych (ułatwienie wyszukiwania projektów, a później sporządzanie statystyk),
 • udostępnienie infografik dotyczących tego, gdzie i jak można lokalizować elementy infrastruktury w otoczeniu zieleni, a szczególnie drzew,
 • odnośniki na stronie dedykowanej BO do map potrzebnych do sprawdzenia: własności gruntu, zapisów planów miejscowych, lokalizacji sieci podziemnych.

Zobacz prezentację „O budżetach obywatelskich jako narzędziu zazieleniania miast Polski” 

 

logo fer - Zieleń w budżetach obywatelskich

 

Badania przeprowadzono w ramach projektu realizowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Źródło: HIPERMIASTO

 

 

baner 1 - Zieleń w budżetach obywatelskich

powrót do aktualności