Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Zielona Góra

Konsultacje społeczne w Zielonej Górze

„Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030”

 
W terminie od 19 listopada do 10 grudnia 2018 r. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Projekt „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” udostępniony jest:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, w Biurze Ochrony Środowiska, ul. gen. J. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, pok. 110 w godzinach pracy Urzędu: 7:30-16:00 w poniedziałki, 7:30-15:30 od wtorku do czwartku i 7:30-15:00 w piątki
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Biuro Ochrony Środowiska, ul. gen. J. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt MPA Miasta Zielona Góra”
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta w Biurze Ochrony Środowiska, ul. gen. J. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, pok. 110 w godzinach pracy Urzędu: 7:30-16:00 w poniedziałki, 7:30-15:30 od wtorku do czwartku i 7:30-15:00 w piątki
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt MPA Miasta Zielona Góra”

PROJEKT PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA ZIELONA GÓRA DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Obwieszczenie Prezydenta Zielonej Górymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Mapymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Załącznik nr 4 Planu Adaptacji – Oświadczenie
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Załącznik nr 1 Prognozy – Pisma RDOŚ i WPIS dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowiskometodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Załącznik nr 2 Prognozy – Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Załącznik nr 3 Prognozy – Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Załącznik nr 4 Prognozy – Oświadczenie
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Zielona Góra

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!