Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

41,65 mln euro na projekty w Programie Polska – Rosja 2014-2020

W ramach Programu Polska - Rosja 2014-2020 beneficjenci z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego będą mogli realizować m.in. projekty z zakresu ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatycznych z Obwodem Kaliningradzkim.

Polska Rosja kwiecinski Twitter Ministerstwo Rozwoju 892x356 - 41,65 mln euro na projekty w Programie Polska - Rosja 2014-2020

Rząd przyjął Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020, którego celem jest wspieranie współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. 29 grudnia 2017 r. minister rozwoju Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu rządu trójstronne Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, które zostało uprzednio zaakceptowane przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską.

Pieniądze trafią do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego, którzy będą chcieli realizować projekty związane z promocją kultury lokalnej i zachowaniem dziedzictwa historycznego, ochroną środowiska, łagodzenia zmian klimatycznych, poprawą dostępności regionów, rozwojem trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych oraz takich, które mają na celu wspieranie zarządzanie granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzaniem mobilnością i migracjami.

polska rosja - 41,65 mln euro na projekty w Programie Polska - Rosja 2014-2020

Na ilustracji: Slajd z prezentacji, którą przedstawił w Gdańsku Miłosz Wielgat z Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska – Rosja w Olsztynie.

Federacja Rosyjska do programu przystąpiła 26 grudnia 2017. Jego budżet wynosi 62,47 mln euro, w tym 41,65 mln euro z funduszy Unii Europejskiej i 20,82 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej.

Dofinansowanie projektów ze środków programu wynosi maksymalnie 90 proc. całkowitego budżetu projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10 proc. wydatków projektu ze środków własnych beneficjentów.

Ministerstwo wyjaśniło, że projekty konkursowe mogą dostać dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Obwodu Kaliningradzkiego. O dofinansowanie ubiegać się mogą wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu.

Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rozwoju, wspierane przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Olsztynie, który funkcjonuje w ramach Centrum Projektów Europejskich.

 

Źródło: Współpraca Terytorialna Warmia Mazury , Ministerstwo Rozwoju

powrót do aktualności