Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Adaptacja dla małych i średnich miast – CLIMCITIES

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę na realizację projektu skierowanego do małych i średnich miast, które chcą adaptować się do zmian klimatu. Wykonawcą projektu został Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

clim ramka600 892x356 - Adaptacja dla małych i średnich miast – CLIMCITIES

„CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES” to przedsięwzięcie, którego celem jest rozwinięcie umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz przystosowania miast. Projekt jest finansowany z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz z budżetu państwa.

W CLIMCITIES wezmą udział miasta o liczbie mieszkańców od ok. 50 tys. do 99 tys. W pięciu z nich, eksperci z IOŚ-PIB oraz współpracujących instytutów opracują miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, których powstanie poprzedzi kompleksowa analiza podatności tych miast oraz zagrożeń, z którymi muszą się mierzyć.

Dzięki współpracy z Vista Analyse – norweską agencją badawczo-szkoleniową, która jest partnerem projektu – planowana jest także organizacja wizyty studyjnej w Norwegii oraz szkolenia dla trenerów i lokalnych menadżerów w 16 województwach. Łącznie przeszkolonych zostanie około 500 osób.

W ramach CLIMCITIES odbędą się również 2 konferencje ogólnopolskie. Pierwsza z nich – konferencja otwierająca projekt, odbędzie się 22 marca w Warszawie. W ramach wydarzenia zaplanowano wystąpienia m.in. przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, ekspertów i naukowców.

Program wydarzenia do pobrania:
http://climcities.ios.edu.pl/do-pobrania/category/19-pliki-strona?download=1:program-konferencji-climcities

 

Źródło: NFOŚiGW, CLIMCITIES

powrót do aktualności