Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Bydgoszcz: „Deszcz to zysk” – katalog zielonych sposobów zagospodarowania deszczówki

Aby miasto stało się odporne na zmiany klimatu i funkcjonowało jak „gąbka” gromadząc wodę deszczową i wykorzystując ją w okresach suszy konieczne jest włączenie się w działania mieszkańców.

Bydgoszcz staje się aktywnym promotorem tworzenia „zielono-niebieskiej” infrastruktury, czyli odpowiednio zaprojektowanych parków, ogrodów deszczowych, naturalnych zbiorników retencyjnych, rowów przydrożnych, a także rozwiązań indywidualnych dotyczących powierzchni przydomowych. Dzięki nim można odciążyć kanalizację, a w przyszłości uniknąć opłat za deszczówkę, albo przynajmniej je zmniejszyć. Angażując się w ten proces, każdy mieszkaniec może dołożyć swoją cegiełkę do przywracania równowagi w przyrodzie, pozwalając wodzie krążyć w prawidłowy sposób. A przy tym wykorzystać ją do własnych celów „odcinając rynnę” od kanalizacji deszczowej i odprowadzić „złapaną” deszczówkę do ogródka, zasilając tereny zielone.

Bydgoski MWiK przygotował pod hasłem „Deszcz to zysk” katalog porad dla mieszkańców. Ma być on impulsem dla wszystkich użytkowników i właścicieli zarządzających nieruchomościami do wprowadzania własnych rozwiązań związanych z retencjonowaniem wody deszczowej.

deszz - Bydgoszcz: „Deszcz to zysk” – katalog zielonych sposobów zagospodarowania deszczówki

Źródło: MWiK w Bydgoszczy