Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Bytom

Konsultacje społeczne w Bytomiu

„Planu adaptacji Miasta Bytom do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 3 do 24 października br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Bytom do roku 2030″ oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

 

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 – Wydział Inżynierii Środowiska, p. 340;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres zs@um.bytom.pl.

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA BYTOM DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Bytom

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Bytom do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Bytom

 

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Bytom

 

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Bytom

 

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Bytom

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Bytom

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!