Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

COP24: 23 polskie miasta przystąpiły do sieci NAZCA

Przedstawiciele samorządów 23 miast podpisali podczas Szczytu Miejskiego „Miasta dla klimatu”, towarzyszącego COP24, Deklarację Katowicką, która jest wyrazem chęci współpracy na rzecz czystości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach międzynarodowej platformy NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action), która działa przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ.

photo 2017 10 26 14 36 38 788x356 - COP24: 23 polskie miasta przystąpiły do sieci NAZCA

Deklarację Katowicką podpisano 5 grudnia br. podczas Szczytu Miejskiego „Miasta dla klimatu”, odbywającego się w ramach Szczytu Klimatycznego COP24. W podpisaniu wzięli udział samorządowcy z: Katowic, Olsztyna, Poznania, Zabrza, Sosnowca, Wałbrzycha, Będzina, Rawicza, Tarnowskich Gór, Jarosławca, Siemianowic Śląskich, Tomaszowa Mazowieckiego, Lądka Zdroju, Skawiny, Ustronia, Legnicy, Sławkowa, Lidzbarka Warmińskiego, Piastowa, Stalowej Woli, Żywca, Pyskowic i Szamotuł.

NAZCA to światowa baza danych gromadząca informacje o praktycznych działaniach na rzecz klimatu i środowiska oraz pomagająca w kształtowaniu polityki regionalnej, miejskiej i biznesowej w tym zakresie. Regiony, miasta i społeczności obywatelskie mogą w niej rejestrować swoje planowane i realizowane działania na rzecz klimatu. W bazie jest już prawie 20 tys. takich działań. NAZCA działa przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ. Platforma została stworzona w 2014 r. przez UNFCCC (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu).

Fakt, że tak wiele polskich miast zgłasza się do światowej inicjatywy NAZCA, jest bardzo dobrym sygnałem posłanym z Polski do świata o znaczeniu tego tematu – wiceminister środowiska Michał Kurtyka. Jego zdaniem, samorządy mają coraz więcej instrumentów, by włączać się w globalną politykę klimatyczną.

Decyzję o dołączeniu do grupy gmin podpisującej Deklarację podjęli samorządowcy z Siemianowic Śląskich.

Podpisanie Deklaracji Katowickiej, uważam za obowiązek wypełniany zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom Siemianowic Śląskich – komentuje prezydent Rafał Piech. – Ponadto wydaje się, że podpisanie tego dokumentu powinno być powszechnym gestem wszystkich samorządowców, przecież zanieczyszczenia powietrza czy wody, nie znają granic administracyjnych, zaś dobre praktyki samorządowe, są o wiele więcej warte, gdy mogą się rozprzestrzeniać i być wdrażane przez innych.

 

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Piotr Kochanek

powrót do aktualności