Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

COP24: Dzień Miejski – „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”

Miasta są szczególnie wrażliwymi obszarami, w których koncentrują się najpilniejsze wyzwania, od niedoboru wody i złej jakości powietrza po zakłócenia gospodarcze i niestabilność społeczną. Uczestnicy sesji podkreślali znaczenie budowania współpracy wewnątrz miast oraz synergii pomiędzy miastami.

fot sesja Adaptacja w miescie 892x356 - COP24: Dzień Miejski – „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”

Zmiany klimatu są jednym z najważniejszych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, stabilności gospodarki i bezpiecznego społeczeństwa – powiedział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska otwierając dyskusję podczas sesji „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”, która odbyła się 8 grudnia br.

Zwrócił uwagę, że miasta są szczególnie wrażliwymi obszarami, w których koncentrują się najpilniejsze wyzwania, od niedoboru wody i złej jakości powietrza po zakłócenia gospodarcze i niestabilność społeczną. Podkreślił również znaczenie budowania synergii pomiędzy miastami oraz budowanie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Adaptacja do zmian klimatu jest stosunkowo nowym trendem w polityce rozwojowej państw i miast, której nie można lekceważyć – mówił wiceminister.

Szymon Tumielewicz, zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska przedstawił najważniejsze założenia będące podstawą do opracowania planów adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast. Zaznaczył, że w ramach tego przedsięwzięcia wypracowano model współpracy ekspertów z przedstawicielami samorządów oraz zainicjowano współpracę ze społecznościami lokalnymi.

W części dyskusyjnej m.in. udział wzięli: Patrick V. Verkooijen, dyrektor Globalnego Centrum Adaptacji, Yann Françoise, dyrektor ds. Klimatu, Energii i Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, Miasto Paryż, Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic, Yunus Arikan, szef Globalnej Polityki i Rzecznictwa, Międzynarodowej Rada na Rzecz Inicjatyw Środowiskowych – ICLEI, Yvon Slingenberg, dyrektor ds. Koordynacji Polityki Międzynarodowej i Mainstreamingu, DG ds. działań w dziedzinie klimatu, Komisji Europejskiej, Henk WJ Ovink, specjalny wysłannik ds. Międzynarodowych Spraw Wodnych Holandii, Krystian Szczepański, dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – PIB.

Yann Françoise zaznaczył, że po 13 latach wdrażania działań służących podniesieniu odporności Paryża na zmiany klimatu, może stwierdzić, iż podniesienie świadomości oraz jak najszersza współpraca władz miasta, mieszkańców, naukowców i biznesu są kluczowe, jeśli chcemy stymulować adaptację i mitygację w przestrzeni miasta.

Jeśli się przystosowujemy do zmian klimatu to jednocześnie ograniczamy emisję dwutlenku węgla mówił Henk Ovink, podkreślając, że te działania są równoległe, rozwijają się razem i wspólnie dają efekty.

Sposób wdrażania polityki adaptacyjnej może się znacznie różnić w różnych krajach. W Polsce opracowujemy wytyczne dla miast poświęcone lokalnym planom adaptacyjnym, które uruchomiliśmy kilka lat temu, a także podręcznik dla inwestorów, dotyczący sposobu uwzględnienia kwestii zmian klimatu w przygotowaniu projektu – wyjaśniał w części dyskusyjnej Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Henk Ovink 201x300 - COP24: Dzień Miejski – „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”

7 300x225 - COP24: Dzień Miejski – „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”

COP 24, Dzień Miejski, 8.12.2018, Sesja „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”, Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska (Fot. S. Nagórka)

8 300x225 - COP24: Dzień Miejski – „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”

COP 24, Dzień Miejski, 8.12.2018, Sesja „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”, Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska (Fot. S. Nagórka)

100 1872 300x225 - COP24: Dzień Miejski – „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”

COP 24, Dzień Miejski, 8.12.2018, Sesja „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”, Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – PIB (Fot. IETU)

9 300x225 - COP24: Dzień Miejski – „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”

COP 24, Dzień Miejski, 8.12.2018, Sesja „Adaptacja do zmian klimatu w miastach” (Fot. S. Nagórka)

fot sesja Adaptacja w miescie 300x127 - COP24: Dzień Miejski – „Adaptacja do zmian klimatu w miastach”

COP 24, Dzień Miejski, 8.12.2018, Sesja „Adaptacja do zmian klimatu w miastach” (Fot. IETU)

powrót do aktualności
Dostępność