Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Dąbrowa Górnicza

Konsultacje społeczne w Dąbrowie Górniczej

„Planu Adaptacji Miasta Dąbrowa Górnicza do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 10 do 31 października br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu „Planu Adaptacji Miasta Dąbrowa Górnicza do zmian klimatu do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 10 października do 31 października 2018 r. w formie:

  • zbierania pisemnych/elektronicznych uwag,
  • przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami podczas dyżuru w dniu 18 października w godz. 9.00-18.00 w Urzędzie Miejskim, Wydział Ekologii i Rolnictwa.

 

Szczegółowy harmonogram procesu konsultacji zamieszczony jest na stronie www.konsultacje.idabrowa.pl oraz www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka konsultacje społeczne).

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie Raport, który zamieszczony będzie na ww. stronach internetowych.

 

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Dąbrowa Górnicza

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Dąbrowa Górnicza do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Dąbrowa Górnicza

Zarządzenie Prezydenta Dąbrowy Górniczejmetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Dąbrowa Górnicza

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Dąbrowa Górnicza

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Dąbrowa Górnicza

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Dąbrowa Górnicza

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Dąbrowa Górnicza

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!