Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Debata Ekspercka – Wczujmy się w klimat – adaptacja w mieście Transmisja na FB

„Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście” pod takim hasłem odbędzie się debata ekspercka zorganizowana w ramach projektu Ministerstwa Środowiska "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców". W spotkaniu, które odbędzie się 21 lutego w Łodzi, udział weźmie Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

live e1519737001724 892x356 - Debata Ekspercka – Wczujmy się w klimat – adaptacja w mieście  Transmisja na FB

Dyskusja dotyczyć będzie roli samorządów, przedsiębiorców, naukowców, organizacji pozarządowych i społeczeństwa w kreowaniu miasta przygotowanego na konsekwencje zmian klimatu, a także rozwiązań, dzięki którym miasta mogą lepiej przystosować się do zagrożeń klimatycznych występujących obecnie i spodziewanych w przyszłości.

Działania adaptacyjne podejmowane w miastach wymagają z jednej strony silnego wsparcia organizacyjnego i prawnego na poziomie krajowym, z drugiej zaś świadomego społeczeństwa i jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie na poziomie lokalnym.

W czterech panelach eksperci reprezentujacy administrację państwową i samorządową, specjaliści praktycy oraz naukowcy poruszą następujące, niezwykle istotne dla procesu adaptacji, tematy:

PANEL I:       ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU – CO TO ZNACZY?

rola samorządów, przedsiębiorców i społeczeństwa w kreowaniu miasta przygotowanego na konsekwencje zmian klimatu, potrzeba silnego wsparcia instytucjonalnego (prawnego, finansowego, organizacyjnego) oraz współpracy

PANEL II:      TERENY ZABUDOWY O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI

Miejska Wyspa Ciepła, tereny uszczelnione, znaczenie działań planistycznych, rozwiązań technicznych i promowanie dobrych praktyk w działaniach adaptacyjnych, wpływ skutków zmian klimatu  na zdrowie i jakość życia mieszkańców

PANEL III:     WODY OPADOWE – ZASÓB A NIE PROBLEM

możliwości technologiczne zagospodarowania wód opadowych i zmniejszenia negatywnych skutków opadów, finansowanie projektów dot. zagospodarowania wód opadowych, nowoczesne rozwiazania

PANEL IV:     ZAZIELENIĆ MIASTA

bariery we wdrażaniu Błękitno-Zielonej Infrastruktury i wzmacnianiu adaptacyjności systemów miejskich przez BZI, integracja zarządzania zielenią z procesem adaptacyjnym

Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, urbaniści, naukowcy i specjaliści praktycy.

Program debaty

Prezentacja

Zapraszamy do śledzenia przebiegu debaty na FB

powrót do aktualności