Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Druga tura warsztatów w Lublinie

Lublin jest jednym z największych miast, dla których opracowywany jest miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Na drugich warsztatach specjaliści Instytutu Ochrony Środowiska wraz z członkami Zespołu Miejskiego i przedstawicielami mieszkańców, instytucji samorządowych, środowisk naukowych oraz lokalnych stowarzyszeń pracowali nad oceną ryzyka związanego z występowaniem ekstremalnych zjawisk klimatycznych w Lublinie.

IMG 9378 892x356 - Druga tura warsztatów w Lublinie

Ryzyko związane ze zmianami klimatu rozumiane jest jako funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz konsekwencji, jakie w wyniku tego zagrożenia mogą wystąpić. Dla określenia prawdopodobieństwa zagrożenia wykorzystano dane ze scenariuszy klimatycznych, na podstawie których ustalono, jak zmienią się zjawiska klimatyczna w 2030 r. To jakie będą konsekwencje tych zmienionych zjawiska jest różne w różnych częściach miasta, zależy bowiem od tego jaka jest liczba mieszkańców w danym obszarze, czy mieszkają tam osoby szczególnie wrażliwe, jak duże jest nagromadzenia infrastruktury i zabudowy i jakie pełni ona funkcje, jak dużo zieleni jest w osiedlu czy też jak wrażliwe ekosystemy występują w danym obszarze.

Podczas warsztatów, które odbyły się 9 stycznia 2018 eksperci wspólnie przedstawicielami mieszkańców, instytucji samorządowych, środowisk naukowych oraz lokalnych stowarzyszeń dyskutowali wszystkie te czynniki, które decydują o konsekwencjach zagrożeń związanych ze zjawiskami klimatycznymi. Czynniki te zostaną uwzględnione na mapach ryzyka.

Dla każdego z czterech sektorów wybranych w Lublinie jako najwrażliwsze – zdrowie publiczne, gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna oraz różnorodność biologiczna – opracowane zostaną mapy ryzyka, które ułatwią zespołowi ekspertów i Miastu podejmowanie decyzji dotyczących wyboru działań adaptacyjnych.

Upały, deszcze nawalne są problemem dziś i będą zagrażać w przyszłości

Specjaliści z IOŚ-PIB, którzy opracowują Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Lublina przy współpracy z zespołem Zakładu Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przeanalizowali historyczne dane meteorologiczne z ostatnich 35 lat (1981-2015) ze stacji meteorologicznej UMCS znajdującej się w Lublinie przy Placu Litewskim. Określono również w oparciu o wyniki symulacji klimatycznych obliczonych w ramach projektu Euro-CORDEX warunki przyszłego klimatu Lublina.

Przeprowadzone analizy wskazują, że największe zagrożenie dla Lublina pochodzi od takich zjawisk klimatycznych, jak: występowanie fal gorąca, pojawianie się zjawiska miejskiej wyspy ciepła, wzrost intensywności opadów, występowanie burz, powodujących znaczne straty i zagrożenia w postaci pożarów, uszkodzonych drzew, budynków i samochodów oraz występowanie bardzo silnego wiatru. Ponadto istotny wpływ na funkcjonowanie miasta mają pochodne zjawisk klimatycznych, jakim są: występowanie lokalnych, nagłych powodzi miejskich powodujących zalanie lub podtopienie terenu (w wyniku wystąpienia silnego, krótkotrwałego opadu deszczu o dużej intensywności) oraz powodzie rzeczne.

Obecnie wiedzę o czynnikach klimatycznych oraz mieście przekładamy na przestrzeń, pracujemy nad mapami ryzyka – informuje Agnieszka Kuśmierz z IOŚ-PIB. – Mapy te będą ciekawym efektem analiz. Dla Lublina powstanie 16 takich map. Dzięki rozpoznaniu zagrożeń oraz ryzyka z nimi związanego, w dalszej części prac nad Miejskim Planem Adaptacji możliwe będzie wybranie odpowiednich działań adaptacyjnych, które pozwolą na dostosowanie Lublina do zmieniających się warunków klimatycznych.

 

Galeria zdjęć z Lublina:

IMG 9377 - Druga tura warsztatów w Lublinie

IMG 9380 - Druga tura warsztatów w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9379 - Druga tura warsztatów w Lublinie

XLIP1688 - Druga tura warsztatów w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: IOŚ-PIB

powrót do aktualności