Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Warsztaty III

Miejsce warsztatu(Miasto, miejsce - ulica, kod pocztowy, miejscowość):

Parking:

taknie

Menu:

klasycznewegetariańskie

Zgoda na przesłanie newslettera:

*Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera projektu MPA i materiałów promocyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030 z późn. zm.) przez podmioty z grupy Deloitte w Polsce (opis struktury prawnej Deloitte można znaleźć na stronie: www.deloitte.com/pl/onas).