Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Jaworzno

Konsultacje społeczne w Jaworznie

„Planu adaptacji Miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 8 do 29 października br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Jaworzna do roku 2030″ oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wJaworznie: www.bip.jaworzno.pl (zakładki: Komunikaty i obwieszczenia oraz Informacje o środowisku i jego ochronie), wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się projektem Planu i Prognozy w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty znajdują się do wglądu w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, pokój nr 110.

Uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych można zgłaszać:

  • osobiście lub pisemnie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie –Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
  • drogą elektroniczną na adres: srodowisko@um.jaworzno.pl,

 

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA JAWORZNA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Jaworzno

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Jaworzna do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Jaworzno

 

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Jaworzno

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!