Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Katowice, Sosnowiec: przygotowanie miasta do wysokich temperatur i ekstremalnych zjawisk pogodowych

W Katowicach 17 kwietnia, a w Sosnowcu 18 kwietnia, odbyły się warsztaty konsultacyjne z udziałem ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, specjalistów z urzędów miast oraz przedstawicieli lokalnych instytucji. Dokonano przeglądu propozycji działań, których realizacja podniesie odporność miast przed wszystkim na intensywne opady, burze oraz wysokie temperatury.

MPA W3 Katowice 2018 04 17 12 892x356 - Katowice, Sosnowiec: przygotowanie miasta do wysokich temperatur i ekstremalnych zjawisk pogodowych

Na warsztatach konsultacyjnych w Katowicach i Sosnowcu eksperci z IETU przedstawili przygotowane dla każdego miasta propozycje działań adaptacyjnych, wśród których znalazły się m.in. budowa bazy danych i systemu informacji o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, utrzymanie urządzeń melioracyjnych jako elementów infrastruktury przeciwpowodziowej, ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej, zwiększenie udziału zieleni w mieście czy programy edukacyjno-informacyjne na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz promocja dobrych praktyk.

Wysokie temperatury, zmiana intensywności opadów czy ekstremalne zjawiska pogodowe już mają wpływ na zdrowie mieszkańców, środowisko przyrodnicze i gospodarkę Katowic – mówi Barbara Lampart, naczelnik wydziału kształtowania środowiska Urzędu Miejskiego.– Dlatego zwiększenie odporności Katowic na skutki zmian klimatu jest kluczem do lepszej jakości życia mieszkańców miasta.

Zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne, które stanowią zagrożenie dla Katowic i Sosnowca to ulewy i deszcze nawalne, fale upałów, okresy bez opadów z wysoką temperaturą, znaczne zanieczyszczenie powietrza, szczególnie pyłami, w tym występowanie smogu zimowego.

Sektorami szczególnie zagrożonymi są w obu miastach zdrowie publiczne, gospodarka wodna i transport. Ponadto w Katowicach tereny niezabudowane, a w Sosnowcu energetyka.

W obu miastach dla wzmocnienia odporności na skutki zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych konieczne jest zwiększenie lokalnej retencji i infiltracji wód deszczowych i roztopowych oraz wdrażanie rozwiązań umożliwiających wykorzystanie wód opadowych w mieście. Uczestnicy dyskusji w Katowicach zwrócili uwagę na wykorzystanie istniejących zbiorników retencyjnych.

Bardzo ważna i coraz bardziej widoczna jest aktywizacja mieszkańców miasta, którym zależy aby miejsce zamieszkania było otoczone zielenią, a także by tej zieleni było więcej w centrum miasta – dodaje Piotr Cofałka z IETU. – Działania związane z rozbudową błękitno-zielonej infrastruktury to bardzo istotny element mający wpływ na jakość życia mieszkańców.

W trosce o poprawę jakości powietrza grupą szczególnie ważnych działań są termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz ograniczanie niskiej emisji. W Sosnowcu zaproponowano także poprawę komfortu termicznego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach przedszkolnych.

Ochrona istniejących i wyznaczanie nowych korytarzy wentylacji na obszarach miejskich to jedno z działań, które wiąże się z polityką zagospodarowania przestrzeni i zarządzania zielenią w mieście – mówi Joanna Piasecka-Rodak z IETU. – Przekłada się na wiele elementów wpływających na zdrowie i jakość życia mieszkańców, jak rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń czy warunki wilgotnościowe i termiczne na obszarach o intensywnej zabudowie.

Na warsztatachoprócz licznej reprezentacji pracowników urzędów miejskich udział wzięli przedstawiciele lokalnych instytucji. W Katowicach obecni byli m.in. przedstawiciele Katowickich Wodociągów, Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Zakładu Zieleni Miejskiej, Nadleśnictwa Katowice, KZK GOP, Śląskiego Ogród Botanicznego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W Sosnowcu w warsztatach uczestniczyli przedstawiciele KZK GOP, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Tramwaji Śląskich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tauron Polska Energia, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, RZGW w Gliwicach, Sosnowieckich Wodociągów.

 

Katowice – informacja dla interesariuszy

Sosnowiec – informacja dla interesariuszy

GALERIA 1 - Katowice, Sosnowiec: przygotowanie miasta do wysokich temperatur i ekstremalnych zjawisk pogodowych

powrót do aktualności