Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Klimatyczne Forum Metropolitalne w Krakowie

Szósta konferencja w ramach cyklu „Klimatyczne Forum Metropolitalne” odbędzie się w 14-15 grudnia br. w Krakowie.

krakow 2893783 892x356 - Klimatyczne Forum Metropolitalne w Krakowie

O adaptacji miast do zmian klimatu w aspekcie zanieczyszczenia powietrza będą dyskutować przedstawiciele samorządów podczas kolejnego Klimatycznego Forum Metropolitalnego w Krakowie.

Prezentowane będą m.in. doświadczenia m.st. Warszawy w zakresie opracowywania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu oraz Krakowa związane z przygotowaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu Ministerstwa Środowiska.

 

W programie KFM poruszone zostaną takie problemy jak: Miejska wyspa ciepła w Krakowie, osobiste urządzenia pomiarowe i pomiary obywatelskie, działania kontrolne w zakresie ochrony powietrza (kontrola spalania odpadów i jakości paliw) czy ograniczanie emisji wtórnej zanieczyszczeń do powietrza w wyniku mycia ulic.

 

Program VI Klimatycznego Forum Metropolitalnego

Forum organizowane jest w ramach projektu ADAPTCITY

 

Źródło: Adaptcity

powrót do aktualności